Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 1999-2000: Σχετικισμός

Ακαδημαϊκό έτος 1999-2000

Κεντρικό Θέμα: Σχετικισμός

25/11/1999      Νικόλαος Μουζέλης, Νεωτερικότητα: μια μη ευρωκεντρική προσέγγιση

16/12/1999      Θεόδωρος Αραμπατζής, Ιστορία της επιστήμης και σχετικισμός

20/1/2000        Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Όρια του σχετικισμού στις επιστήμες του ανθρώπου

27/1/2000        Πέτρος Γέμτος, Ελευθερία, Ευημερία, Δικαιοσύνη ως κριτήρια αξιολόγησης κανόνων και θεσμών

17/2/2000        Αριστείδης Μπαλτάς, Πώς η φυσική γράφει την ιστορία της: ασυμμετρία ή σχετικισμός;

24/2/2000        Ευστάθιος Ψύλλος, Σχετικισμός και Φυσικοποιημένη Γνωσιολογία

30/3/2000        Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, Μπορεί μια παγκόσμια ηθική να υπερβεί τον ηθικό σχετικισμό;

20/4/2000        Σταυρούλα Τσινόρεμα, Η λογική της διαφοράς. Ο πλουραλισμός δεν είναι σχετικισμός

25/5/2000        Βασιλική Κιντή, Σχετικισμός: Παρανοήσεις και προβλήματα