Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 1998-1999: Αλήθεια

Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999

Κεντρικό Θέμα: Αλήθεια

26/11/1998      Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Αλήθεια και Απόδειξη: Τα θεωρήματα του Gödel 

17/12/1998      Δημήτριος Δημητράκος, Αλήθεια και Ανοικτή Κοινωνία

21/1/1999        Βασίλειος Κύρκος, Γλώσσα και Αλήθεια στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

25/2/1999        Μιχαήλ Κοπιδάκης, Η πόλη των χοίρων. Μια πλατωνική αμφισημία

25/3/1999        Σταυρούλα Τσούνα-McKirahan, Η αλήθεια του άλλου. Το πρόβλημα των άλλων νόων στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία

22/4/1999        Θεοδόσιος Τάσιος, Η ευστοχία του επιστημονικού λόγου