Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες Διαλέξεις » 1995-1996: Εξέλιξη

Ακαδημαϊκό έτος 1995-1996

Κεντρικό Θέμα: Εξέλιξη

17/1/1996        Κωνσταντίνος Κριμπάς, Εκτείνοντας το Δαρβινισμό στα έσχατα όριά του

21/2/1996        Μάριος Μπέγζος, Η θεωρία της εξέλιξης στη φιλοσοφία της θρησκείας

20/3/1996        Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, Οι επιστήμονες ως ιστορικοί: ο μύθος της εξέλιξης των θεωριών της Φυσικής

24/4/1996        Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού, Εξέλιξη και μεταβολή στη γλώσσα. Θεωρητικές προσεγγίσεις, Προβλήματα

22/5/1996        Αντώνης Λιάκος, Μεταβαλλόμενα παρελθόντα. Η εξέλιξη στην ιστοριογραφία