Αρχική » Δραστηριότητες » Ετήσιες διαλέξεις τμήματος » 2016-2017: Επιστήμη και Φιλοσοφία τον 17ο αιώνα

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Κεντρικό Θέμα: Επιστήμη και Φιλοσοφία τον 17ο αιώνα