Αρχική » Δραστηριότητες » Δράσεις Επικοινωνίας της Επιστήμης » ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Για τις δράσεις του στην Επικοινωνία της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Ιατρικής,  το ΙΦΕ βασίζεται και στη συμμετοχή του στο Inter-European University Association on Society, Science and Technology (ESST), στο πλαίσιο του International Master’s Programme on Society, Science and Technology (ESST), το οποίο παρέχει διευρωπαϊκή ερευνητική και διδακτική ειδίκευση στην Επικοινωνία της Επιστήμης (βλ. σχετικό ESST Specialization), καθώς και στη συνεργασία με το διευρωπαϊκό δίκτυο Tensions of Europe: Research Network on Europe, Technology, History (ToE), το οποίο έχει αναπτύξει το πρωτοποριακό  Inventing Europe: Digital Museum for Science and Technology (IE) σε συνεργασία με κάποια από τα μεγαλύτερα μουσεία και κέντρα διάδοσης επιστημών και τεχνολογίας της Ευρώπης.