Αρχική » Δραστηριότητες » Δράσεις Επικοινωνίας της Επιστήμης » ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Ένα εύρος μαθημάτων, προγραμμάτων και εργαστηρίων του ΙΦΕ και των μεταπτυχιακών του καλύπτει την διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα Επικοινωνίας της επιστήμης, της τεχνολογίας και την ιατρικής (π.χ. μαθήματα για τα Μουσεία Επιστημών και Τεχνολογίας, το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε Μουσεία Επιστημών και Τεχνολογίας, εργαστήρια και μαθήματα για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές).

Το Σεμινάριο αξιοποιεί ,επίσης ,τη διαθεσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστήμων και της Τεχνολογίας’ (ΙΦΕΤ) (π.χ. του μαθήματος ‘Επικοινωνία της Επιστήμης’) και  του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ) Science, Technology, Society-Science and Technology Studies (STS) (π.χ. του μαθήματος “Science, Technology, Society: Special Topics”).