Αρχική » Δραστηριότητες » Δράσεις Επικοινωνίας της Επιστήμης » ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ

 

Δρ. Κωνσταντίνα Αντιόχου, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΙΦΕ

Δρ. Γιώργος Βελεγράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΦΕ

Δρ. Κατερίνα Βλαντώνη, Συμβασιούχος Διδάσκουσα ΙΦΕ

Δρ. Κατερίνα Δερμιτζάκη, ΕΔΙΠ ΙΦΕ

Δρ. Τάνια Δοξανάκη, ΕΔΙΠ ΙΦΕ

Δρ. Γιώργος Ζούκας, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος ΙΚΥ/ΙΦΕ

Δρ. Νίκος Καραμπέκιος, Υπεύθυνος Μονάδας Τεκμηρίωσης Συστήματος ΕΤΑΚ, ΕΚΤ

Δρ. Ηρακλής Κατσαλούλης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΤ και ΙΦΕ

Δρ. Νάνσυ Μεγρέμη, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΕΚΤ και υπότροφος ΙΚΥ/ΙΦΕ

Δρ. Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαΐδου, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΙΦΕ

Δρ. Κώστας Μορφάκης, Εκπαιδευτής σε συναφές πρόγραμμα e-learning του ΕΚΠΑ

Δρ. Θανάσης Μπαρλαγιάννης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΦΕ

Μαργαρίτης Προέδρου, Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας ΕΚΤ

Δρ. Μανόλης Σίμος, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος ΙΚΥ/ΙΦΕ

Δρ. Σπύρος Τζόκας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΦΕ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών- ΙΤΕ

Δρ Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΤ