Αρχική » Δραστηριότητες » Δράσεις Επικοινωνίας της Επιστήμης » ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Την επιστημονική ευθύνη των δράσεων έχει Επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτής πρόεδρος του ΙΦΕ, τους Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές των Τομέων Ιστορίας και Φιλοσοφίας του ΙΦΕ, τους Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές των ΔΠΜΣ STS και ΠΜΣ ΙΦΕΤ. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στην επιτροπή συμμετέχουν οι:

Θόδωρος Αραμπατζής 

Σταύρος Δρακόπουλος

Τέλης Τύμπας (συντονισμός)

Αντώνης Χατζημωϋσής

Στάθης Ψύλλος