Αρχική » Βραβεία-Υποτροφίες » Βραβείο ΒΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Βραβείο ΒΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα απονείμει χορήγηση ετήσιου βραβείου στη μνήμη της εξαιρετικής ερευνήτριας και πολύτιμης συνεργάτιδας του Τμήματος, Βάνας Γρηγοροπούλου.

Το ύψος του ετήσιου βραβείου είναι 1000 ευρώ.

Το βραβείο θα απονέμεται στην καλύτερη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ειδικά το 2022, ως έτος έναρξης του θεσμού βράβευσης, θα απονεμηθούν:

  • ένα βραβείο για απόφοιτους του έτους 2019 με τελετή βράβευσης τον Σεπτέμβριο 2022
  • ένα βραβείο για απόφοιτους του έτους 2020 με τελετή βράβευσης τον Σεπτέμβριο 2022

Το αντικείμενο των προς βράβευση εργασιών είναι η Ιστορία της Φιλοσοφίας με ευρεία έννοια, ώστε να περιλαμβάνει και θέματα (φιλοσοφικά-ιστοριογραφικά) στην Ιστορία της Επιστήμης και Τεχνολογίας αλλά και θέματα ιστορικού ενδιαφέροντος στη συστηματική φιλοσοφία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εργασίες που εστιάζουν στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, πεδίο στο οποίο διέπρεψε η Βάνα Γρηγοροπούλου.

Η επιλογή της προς βράβευση εργασίας θα γίνει από το σύνολο των διπλωματικών εργασιών που υποβάλλονται στο προσδιοριζόμενο ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» καθώς και κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο Τομέας Θεωρίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας του Τμήματος ΙΦΕ.

Τα μέλη της επιτροπής

Καθηγητής Στυλιανός Βιρβιδάκης          Καθηγητής Αντώνιος Χατζημωυσής        Καθηγητής Ευστάθιος Ψύλλος

Βραβείο Βάνα Γρηγοροπούλου