Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Υποτροφίες

Υποτροφίες

20-04-2022 Προ-ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ελληνο-γαλλικής συνεργασίας

  Επισυνάπτουμε  έγγραφο για την προ-ανακοίνωση του Προγράμματος υποτροφιών Ελληνο-γαλλικής συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023.   Προ-ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας


01-04-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΥΠΕΞ

  Επισυνάπτουμε προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για εισαγωγή είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Η προκήρυξη και τα υπόλοιπα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στην...


01-04-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

  Επισυνάπτουμε την ανακοίνωση του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Λεωνίδας Νικολαΐδης που διαχειρίζεται το ΙΚΥ, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. Ανακοίνωση Νικολαΐδη


31-03-2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΚΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

  Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 3092/14-3-2022 ανακοίνωσης του Προέδρου του ΙΚΥ, καθώς και της με αριθμ. πρωτ. 3093/14-3-2022 Πρόσκλησης 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας...


18-03-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος Υποτροφιών ΙΚΥ

  Επισυνάπτουμε ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ και Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού...


02-03-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2022-2023 ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

  Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΗΣ θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, δέκα (10) υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου και πλήρους μονοετούς φοίτησης, για σπουδές σε πανεπιστήμια εντός και...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 141