Αρχική » Ανακοινώσεις » Ανακοινώσεις για διδάσκοντες » Μητρώα εκλεκτόρων

Μητρώο εκλεκτόρων

01-09-2021 Μητρώο Εκλεκτόρων (έγκριση Συγκλήτου 26.08.2021)

  Μητρώο Εκλεκτόρων Έγγραφο Συγκλήτου (Α.Π.59624/31-08-2021)


31-05-2021 Μητρώο Εκλεκτόρων (έγκριση Συγκλήτου 29.01.2021)

  Μητρώο Εκλεκτόρων Έγγραφο Συγκλήτου (Α.Π.6954/08-02-2021)


13-10-2020 Μητρώο Εκλεκτόρων (έγκριση Συγκλήτου 19.06.2020)

  Μητρώο Εκλεκτόρων Έγγραφο Συγκλήτου (Α.Π.32199/25-06-2020)


06-11-2019 Μητρώο Εκλεκτόρων (έγκριση Συγκλήτου 22.10.2019)

  Μητρώο Εκλεκτόρων Έγγραφο Συγκλήτου (Α.Π.1920006409/23-10-2019)


18-10-2018 Μητρώο Εκλεκτόρων (έγκριση Συγκλήτου 02.10.2018)

  Μητρώο Εκλεκτόρων Έγγραφο Συγκλήτου (Α.Π.1819004208/04-10-2018)


05-10-2018 Μητρώο Εκλεκτόρων (έγκριση Συγκλήτου 28.12.2017)

  Μητρώο Εκλεκτόρων Έγγραφο Συγκλήτου (Α.Π.1718016553/24-01-2018)