Αρχική » Ανακοινώσεις Τμήματος » Γενικές Ανακοινώσεις » Υποτροφίες

Υποτροφίες

18-04-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ"

Επισυνάπτουμε τη με αρ. 55504 /Ζ1/ 4-4-2018 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, από τα έσοδα του...


18-04-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Επισυνάπτουμε τις με αρ. 55510/Ζ1/4-4-2018 και 55487/Ζ1/4-4-2018  Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους...


30-03-2018 ΙΚΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΕΙ/ΤΕΙ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»- 2ος  Κύκλος και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση...


16-03-2018 Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων «Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ» και «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ».

  Επισυνάπτουμε τις με αρ. 37688/Ζ1/5-3-2018  και 37706/Ζ1/5-3-2018  Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους...


13-03-2018 Χορήγηση Υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές από την Κίνα για το ακαδ. έτος 2018-2019.

H  Κίνα προσφέρει έξι (6) υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες στις...


01-03-2018 Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών νια το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2018. β) Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. ΒΕΛΓΙΟ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 27...


01-03-2018 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Διά του παρόντος σας ενημερώνουμε σχετικά με τη νέα προκήρυξη για υποβολή προτάσεων για σπουδές και έρευνα σε σλοβάκικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της κυβέρνησης της...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 23