Αρχική » Ανακοινώσεις Τμήματος » Ανακοινώσεις για προπτυχιακούς φοιτητές » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

07-05-2018 Προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Επισυνάπτουμε προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση.          Η τελική επιλογή θα αναρτηθεί κατόπιν έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.


27-04-2018 Νέα προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση

Δίμηνη Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση για Φοιτητές/Φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ) Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018  Υποβολή Αιτήσεων: 27 Απριλίου 3 Μαΐου 2018 Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΜΙΘΕ...


14-12-2017 Προσωρινή κατάταξη αιτήσεων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Επισυνάπτουμε την προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση.          Η τελική επιλογή θα αναρτηθεί κατόπιν έγκρισης από τη ΓΣ του Τμήματος.


24-10-2017 Νέος κύκλος Πρακτικής Άσκησης

Δίμηνη Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση για Φοιτητές/Φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ) Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Υποβολή Αιτήσεων: 1-30 Νοεμβρίου 2017 Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΙΦΕ που...