Αρχική » Ανακοινώσεις Τμήματος » Ανακοινώσεις για μεταπτυχιακούς – διδακτορικούς φοιτητές » Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

06-11-2018 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19.

  Ενημερώνουμε όσους έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ακαδ. έτους 2018-19, ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018.  Το αναλυτικό πρόγραμμα με τα ονόματα και...


30-10-2018 Ανακοίνωση για ΥΔ

  Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4559/2018 (Α΄ 142), ο οποίος στο άρθρο 60 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος...


28-09-2018 Υποβολή αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα ΙΦΕ

  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης θα δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από 1/10/2018 έως 30/10/2018. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία του...


14-02-2018 Εγγραφές Υποψηφίων Διδακτόρων ακαδ. έτους 2017-18.

Οι εγγραφές όσων έγιναν δεκτοί ως Υ.Δ. που για το ακαδ. έτος 2017-18 θα πραγματοποιηθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Παρασκευή 16/2/2018 έως και την Παρασκευή 28/2/2018 (ώρες υποδοχής 11:00-14:00,...


22-12-2017 Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων ακαδ. έτους 2017-18.

Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ, στη συνεδρία 5η/11-12-2017, έγιναν δεκτοί ως ΥΔ του Τμήματος ΙΦΕ οι ακόλουθοι: Αλεξάκης Σωτήριος Αργύρη Δάφνη Βογιατζής Ηρακλής-Αλέξανδρος Καραδήμας Παναγιώτης Κοσένα Αντωνία Παρασκευούδη...