Αρχική » Άνθρωποι » Καθηγητές » Χρυσόστομος Μαντζαβίνος

Χρυσόστομος Μαντζαβίνος

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία, Φιλοσοφία και Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών
Τομέας: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210-7275578
Φαξ : 210-7275530
E-mail: cmantzavinos[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Καθημερινά κατόπιν συνεννόησης
Προσωπική Ιστοσελίδα: www.mantzavinos.org
Διεύθυνση επικοινωνίας:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης   Πανεπιστημιούπολη, 15771  Άνω Ιλίσια

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών (1989)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Tübingen (1992)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Φιλοσοφία, Πανεπιστήμιο Tübingen (2004)
 • Υφηγεσία, Πανεπιστήμιο Bayreuth (1999)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ορθολογικότητα
 • Θεσμοί
 • Πολιτική Οικονομία
 • Αξίες και Επιστήμη
 • Επιστημονική Εξήγηση
 • Ερμηνευτική

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

 

Υποχρεωτικά

Επιλογής

Μεταπτυχιακά

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 • Wettbewerbstheorie, Berlin: Duncker & Humblot, 1994

 • Individuals, Institutions and Markets, Cambridge: Cambridge University Press, 2001

 • Naturalistic Hermeneutics, Cambridge: Cambridge University Press, 2005

 • Philosophy of the Social Sciences (ed.): Cambridge: Cambridge University Press, 2009

 • Explanatory Pluralism, Cambridge: Cambridge University Press, 2016

 • A Dialogue on Explanation, Heidelberg and New York: Springer, 2018

 • Α Dialogue on Institutions, Heidelberg and New York: Springer, 2021

Άρθρα

 • (with Douglass C. North and Syed, Shariq): Learning, Institutions and Economic Performance, in: Perspectives on Politics, vol. 2. No 1, 2004, pp. 75-84.

 • The Institutional-Evolutionary Antitrust Model, in: European Journal of Law and Economics, vol. 22, 2006, pp. 273-291.

 • What Kind of Problem Is The Hermeneutic Circle?, in: Philosophy of the Social Sciences. Philosophical Theory and Scientific Practice, Mantzavinos C. (ed.), Cambridge University Press, 2009, pp. 299-311.

 • Federalism and Individual Liberty, in: Constitutional Political Economy, vol. 21, 2010, pp. 101-118.

 • The Ethical Project. A Dialogue, in: Analyse und Kritik, vol 34, 2012, pp. 21-38.

 • Explanations of Meaningful Actions, in: Philosophy of the Social Sciences, vol. 42, June 2012, pp. 224-238.

 • Explanatory Games, in: The Journal of Philosophy, vol. CX, Nov. 2013, pp. 606-632.

 • Text Interpretation as a Scientific Activity in: Journal for General Philosophy of Science, vol. 45, 2014, pp. 45-58

 • Scientific Explanation, in International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, 2015, pp. 302-307.

 • Hermeneutics, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, Published online 22 June 2016.

 • The Nature of Science. A Dialogue, in: Synthese, vol. 196, 2019, pp. 775-793.

 • Hermeneutik als rationale Methodenlehre der Interpretation, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, 2019, vol. 73, pp. 222-243.

 • Normativität, Metaethik und Naturalismus, in: Von besten und zweitbesten Regeln. Platonische und aktuelle Perspektiven auf individuelles und staatliches Wohlergehen, Hrsg. Föllinger, Sabine und Korn, Evelyn, Philippika - Altertumskundliche Abhandlungen, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2019, S. 125-139.

 • A Dialogue on Understanding, in: Philosophy of the Social Sciences, 2019, vol. 49, pp. 307-322.

 • Science, Institutions, and Values, in: European Journal of Philosophy, 2020 (online version before included in an issue).

 • Institutions and Scientific Progress, in: Philosophy of the Social Sciences, 2020 (online version before included in an issue).

 • A Dialogue on Republicanism, in: Revue de Philosophie Économique, 2021 (forthcoming).

  - With a full paper as a reply by Philip Pettit: A Dialogue on Republicanism: A Response, in: Revue de Philosophie Économique, 2021 (forthcoming).

Άλλες πληροφορίες

 • Philosophy Section Editor for the 2nd Edition of the International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, 2015.