Αρχική » Άνθρωποι » Καθηγητές » Σταύρος Δρακόπουλος

Σταύρος Δρακόπουλος

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία και Ιστορία της Οικονομικής
Τομέας: Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210-7275545
Φαξ : 210-7275530
E-mail: sdrakop[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Τρίτη 2 με 3μμ. και  Τετάρτη 3 με 5μμ
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~sdrakop/index.htm
Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Ι.Φ.Ε., Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα 157 71

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • Πτυχίο Οικονομικών, Οικον. Παν/μιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).
 • Μ.Sc στα Οικονομικά , University of Stirling, UK
 • Ph.D (Διδακτορικό Δίπλωμα) στα Οικονομικά, University of Stirling, UK

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορία και Μεθοδολογία Οικονομικής
 • Οικονομικά της Εργασίας και Υγείας
 • Ετερόδοξες Θεωρίες Αποφάσεων

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά:
 • Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά:

 • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
 • Φιλοσοφία των Οικονομικών

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 • Θέματα Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης

 • Οικονομική Ανάλυση και Οικονομική Πολιτική

Μεταπτυχιακά

 • Science, Technology, Economics

 • Ιστορία της Επιστήμης 18ος- 20ος Αιώνας

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

Α. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • “The Historical Development of Hierarchical Behaviour in the History of Economic Thought” (with A. Karayiannis), Journal of the History of Economic  Thought, vol.26, No.3,  2004. DOI: 10.1080/1042771042000263849
 • "Satisficing and Sequential Targets in Economic Policy Design: a Politico-Economic Approach”, Contributions to Political Economy,  vol.23, No.1,  2004. DOI: 10.1093/conpec/bzh001
 • “A Meta-theoretical Assessment on the Decline of the Scholastic Economics in the History of Economic Thought.” (with G. Gotsis), History of Economics Review, vol. 40, 2004. DOI: https://doi.org/10.1080/18386318.2004.11681189
 • “A Review of Kuhnian and Lakatosian ‘Explanations’ in Economics” (with A. Karayiannis), History of Economic Ideas, vol.13, No.2, 2005. DOI: 10.1400/18548
 • “The Conceptual Roots of Work Effort in Pre-classical and Classical Economic Thought (with A. Karayiannis), Archives  of Economic History, vol. 18,  No2,  2006.
 • “The Paradox of Happiness: Evidence from the late Pre-classical and Classical Economic Thought" (with A. Karayiannis), Storia del Pensiero Economico  vol.4, No.1, 2007 DOI: 10.1400/96893
 • “Comparison Wage in Trade Union Decision Making” Acta Oeconomica vol.57, No.4, 2007. DOI: 10.1556/aoecon.57.2007.4.4
 • “The Paradox of Happiness: Towards an Alternative Explanation” Journal of  Happiness Studies, vol.9, No.2, 2008. DOI: 10.1007/s10902-007-9054-5
 • “Gender Discrimination and Institutional Frameworks: Evidence from Four European Union Countries” (with I. Theodossiou and S. Dodd), International Journal of Economic Sciences and Applied Research, vol.1, 2008. ijbesar.teiemt.gr/volume1_issue1.php
 • “Childhood Socioeconomic Deprivation and Later Adulthood Health” (with I Theodossiou and E. Lakioti), International Journal of Social Economics, vol.38, No.1,  2011. DOI: 10.1108/03068291111091945
 • “The Economics of the Early Christian Rhetoric: The Case of the Second Petrine Epistle of the New Testament” (with G. Gotsis), History of Economic Ideas, vol.19, No.1,  2011. DOI: 10.1400/168244
 • “Wicksteed, Robbins and the Emergence of Mainstream Economic Methodology”, Review of Political Economy, vol.23, No.3, 2011. DOI: 10.1080/09538259.2011.583837
 • “The Neglect of Comparison Income: an Historical Perspective”, European Journal of the History of Economic Thought, vol. 18, No.3, 2011. DOI:10.1080/09672560903552579
 • “Economic Policies, Political Considerations and Overall Health”, Economic Analysis and Policy”, vol.41, No.3, 2011. DOI: 10.1016/S0313-5926(11)50037-2
 • “A Survey of Safety and Health at Work in Greece” (with A. Economou and  A. Grimani), International Journal of Workplace Health Management, vol.5, 2012. DOI: 10.1108/17538351211215393
 • “Professor Anastassios Karayiannis, 4 October1955 - 14 January 2012: Academic Economist and Scholar”, History of Economic Thought and Policy , No.2, 2012. DOI: 10.3280/SPE2012-002011
 • “The History of Attitudes Towards Interdependent Preferences”, Journal of the History of Economic Thought, vol.34, No.4, 2012. DOI: 10.1017/s105383721200051x
 • “Injury - Related Absenteeism and Job Satisfaction: Insights from Greek and UK Data” (with K. Grimani), The International Journal of Human Resource Management vol.24, No.18, 2013. DOI: 10.1080/09585192.2013.777678
 • “The Development of Trade Union Theory and Mainstream Economic Methodology” (with I. Katselidis), Journal of Economic Issues , vol.48, No.4,  2014. DOI: 10.2753/JEI0021-3624480413
 • “From Edgeworth to Econophysics: A Methodological Perspective” (with I. Katselidis), Journal of Economic Methodology, vol.22, No1, 2015. DOI: 10.1080/1350178x.2014.1003579
 • “Workers’ Risk Underestimation and Occupational Health and Safety Regulation”,    (with I. Theodossiou), European Journal of Law and Economics, vol. 41, No.3, 2016. DOI: 10.1007/s10657-012-9379-3
 • “Economic Crisis, Economic Methodology and the Scientific Ideal of Physics”, Journal of Philosophical Economics, vol.10, No.1, 2016. URI: http://hrcak.srce.hr/168988
 • “Labor Earnings Reductions, Happiness Levels and Needs Hierarchy” (with K. Grimani), International Journal of Wellbeing, vol.7, No.1, 2017. doi:10.5502/ijw.v7i1.540
 • “Value Neutrality in the History of Economics”, Neusis Review of the History and Philosophy of Science, 2019, vol. 26, pp.5-24 (in Greek). https://www.ekdotikeathenon.gr/nefsis-26-p194.html
 • “Classical and Pre-Marginalist Ideas on the Relationship between Economics and Psychology”, (with I. Katselidis), History of Economic Ideas, vol.28, No.1, 2019. DOI: 10.19272/201906101003
 • “Pay Level Comparisons in Job Satisfaction Research and Mainstream Economic Methodology",Journal of Happiness Studies, vol.21, No.3 pp.825-42, 2020. doi.org/10.1007/s10902-019-00111-z

Β. ΒΙΒΛΙΑ

 • «Μεθοδολογία Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών: Μία Εισαγωγή», (με Γ. Γκότση και Κ. Γριμάνη), Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, Αθήνα, 2015. ISBN: 978-960-603-087-1
 • «Comparisons in Economic Thought: Economic Interdependency Reconsidered», London: Routledge Publishers, 2016. ISBN: 9781138850545
 •  «Εισαγωγή στις Αρχές της Σύγχρονης Οικονομικής», Εκδ. Οίκος Παπαζήσης, Αθήνα 2018. ). ISBN: 978-960-02-3426-8
Γ. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
 • «Wage Targets and Trade Union Utility» στο Δοκίμια προς τιμή του Καθ. Σ. Σαραντίδη, Έκδοση Πανεπιστημίου Πειραιά, 2004. pp.107-127
 • «The Case of Greece» (με A. Ekonomou, E. Kli, A. Nikolaou, I Theodossiou) in Are the Healthier Wealthier or the Wealthier Healthier? The European Experience”,  A. Skalli, E. Johansson. I. Theodossiou (eds.), εκδόσεις ETLA, Helsinki, 2006. pp. 85-119. https://www.etla.fi/en/publications/b219-en/
 • «Human Needs Hierarchy and Happiness: Evidence from the late Pre-classical and Classical Economics»  (με  Α. Καραγιάννη), in Handbook of the Economics of Happiness, L. Bruni and P.L Porta (eds.), εκδόσεις Edward Elgar, Cheletenham, UK, 2007. DOI: 10.4337/9781847204158.00009
 • «Recessions, Economic Policy and Health Inequalities» in Knoweldge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development,  M. Grassenbauer, L. Sakalauskas, and E. K. Zavadskas (eds.), εκδόσεις VGTU Press, Vilnius, Lithuania, 2009. ISBN 978-9955-28-482-6
 • «Hierarchical Needs, Income Comparisons and Happiness Levels» in Quality of Life: A Positive Psychology Perspective, A. Efklides and D. Moraitou (eds.), εκδόσεις, Springer, New York, 2013. . DOI: 10.1007/978-94-007-4963-4_2
 • «Maslow’s Needs Hierarchy and the Effect of Income on Happiness Levels» in The Happiness Compass: Theories, Actions and Perspectives for Well-Being, (με Κ. Γριμάνη), in F. Sarracino (ed.), εκδόσεις Nova Science, New York, 2013.  ISBN: 978-1-62808-817-5
 • «The Physics Scientific Ideal in the Works of Edgeworth and Fisher» in Essays in Contemporary Economics: A Festschrift in Memory of Anastasios D. Karayiannis, G. Bitros and N. Kyriazis (eds.), εκδόσεις  Springer, New York, 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-10043-2_3
 • «The Effect of  Pay Cuts on Psychological Well-Being and Job Satisfaction» (with K. Grimani) in  Job Satisfaction: Determinants, Workplace Implications and Impacts on Psychological Well-Being, in R. Osbourne (ed.), Nova Science Publ., New York, 2015. ISBN:978-1-63463-674-2
 • «Theories of Consumption» in An Introduction to Macroeconomics, L-P. Rochon and S. Rosi (eds.), Edward Elgar, Chentelham, UK. (forthcoming, 2020).

Άλλες πληροφορίες

 • Προσκεκλημένος Ομιλητής στο  διεθνές σεμινάριο Womens Participation in Social Transformation and Development of South East European Countries”, απo UNESCO Center Θεσσαλονίκης. (Νοέμβριος 2007).
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής  στο 12ο «Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Οικονομικής Σκέψης», Αργαλαστή, 31 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου, 2009. Οργανωτές: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne.
 • Κριτής για την απονομή βραβείου καλύτερης διδακτορικής διατριβής της Εταιρείας Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης της Αυστραλίας (HETSA)   για το 2008-2009.
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής (keynote speaker) στο  Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Aberdeen, UK, 2 Νοεμβρίου 2011.
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής στο CEO&CSR Money Conference, Athens, Σεπτ. 2012.
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής στην Διεθνή Ημερίδα για τις Επιδράσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων, European University, Cyprus, 5 Νοεμβρίου 2014.
 • Κριτής Ακαδημαϊκών εργασιών για  επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ άλλων): American Economic Review, Journal of Economics, Journal of Economic Surveys, Journal of Economic Studies, Scottish Journal of Political Economy, Journal of Socio-Economics, Review of Political Economy, Metroeconomica, Applied Economics, Acta Oeconomica, Journal of the History of Economic Thought, The Journal of Philosophical Economics, History of Economic Ideas, European Journal of the History of Economic Though, Journal of Business Ethics.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Κέντρου Οικονομικών της Εργασίας του Πανεπιστημίου του Aberdeen, UK (CELMR).
 • Ακαδημαϊκός Κριτής για τον Εκδοτικoύς Οίκους Routledge Publishers (2014, 2016), Palgrave Macmillan (2018).
 • Επισκέπτης Καθηγητής:  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004-05),  University Jaume I, Spain (Άνοιξη 2005), Nιcolaus Copernicus University of Torun, Poland (Μάρτιος, 2019), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2011, 2012, 2014, 2020).