Αρχική » Άνθρωποι » Καθηγητές » Παπαθεοδώρου Χρήστος

Χρήστος Παπαθεοδώρου

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων
Τομέας: Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210 727 5512
Φαξ : 210 727 5530
E-mail: papatheodor[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής:

Τρίτη, 11.00-13.00

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~papatheodor/
Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη, 157 71 Ζωγράφου.

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • 1983-1987  Πτυχίο Τμήματος Στατιστικής και Πληροφορικής με ειδίκευση
  στην Πληροφορική, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
  (ΑΣΟΕΕ)
 • 1988-1992  Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές (Digital Humanities)
 • Ψηφιακή Επιμέλεια και Διατήρηση (Digital Curation)
 • Διαλειτουργικότητα Μεταδεδομένων (Metadata Interoperability)
 • Αξιολόγηση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Digital Library and Information Services Evaluation)
 • Ανοικτή Επιστήμη (e-Science, Open Science)
 • Εξατομικευμένη Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης (Personalization -User Modeling)

Μαθήματα - Σεμινάρια

Βλ. εδώ: http://users.uoa.gr/~papatheodor/lessons.html

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

Βλ. εδώ: http://users.uoa.gr/~papatheodor/publications.html

Άλλες πληροφορίες

 • Associate Editor στο Περιοδικό International Journal of Metadata,Semantics and Ontologies (https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmso)
 • Συνεργαζόμενος Ερευνητής στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" (http://www.dcu.gr/)
 • Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) του International Conference  on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL, http://www.tpdl.eu/), (2012 - 2015)
 • Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2013 - 2015)

Κατεβάστε το βιογραφικό σε μορφή: PDF.