Αρχική » Άνθρωποι » Καθηγητές » Γκότσης Γεώργιος

Γιώργος Γκότσης

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγητής πρώτης βαθμίδος
Γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία και Ιστορία της Οικονομικής
Τομέας: Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210 7275537
Φαξ : 210 7275530
E-mail: ggotsis[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Τρίτη, 12:00 - 13:00
Διεύθυνση επικοινωνίας: Πανεπιστήμιο Αθηνών Ε.Κ.Π.Α., Σ.Θ.Ε., Τμήμα Ι.Φ.Ε. Πανεπιστημιούπολη, 15771  Άνω Ιλίσια

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος της Σχολής  Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • D.E.A. της σχολής Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική, Πανεπιστήμιον Αθηνών
 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορία οικονομικών ιδεών, ηθική και οικονομία
 • Επιχειρηματικότητα και θρησκεία, οικονομική ανάλυση της θρησκείας
 • Επιχειρησιακή Ηθική: Ανθρωπιστικό μάνατζμεντ, εργασιακή πνευματικότητα, διαφορετικότητα στην εργασία, Αρετολογική ηθική σε οργανισμούς και επιχειρήσεις 
 • Ιστορία και φιλοσοφία της διοικητικής επιστήμης, διοίκηση και ηγεσία μονάδων υγείας, Κομφουκιανική διοικητική ηθική και φιλοσοφία ηγεσίας   

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

 • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης (με Καθ. Σ. Δρακόπουλο)
 • Θέματα Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης (με Καθ. Σ. Δρακόπουλο)
 • Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών
 • Θεματα Κοινωνικών Επιστημών 

Μεταπτυχιακά

 • Society, Technology: Business Ethics, In: postgraduate programme STS (χειμερινό εξάμηνο)
 • Ιστορία και φιλοσοφία της Οικονομικής (ΠΜΣ ΙΦΕΤ, με Καθ. Σ. Δρακόπουλο, εαρινό εξάμηνο) 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

Α. Ερευνητικά άρθρα

 • George Gotsis and K. Grimani (2017).The role of spiritual leadership in fostering inclusive workplaces. Personnel Review 46 (5):.908-935.
 • George Gotsis and Katerina Grimani (2016b).The role of servant leadership in fostering inclusive organizations. Journal of Management Development 35(8): 985-1010.
 • George Gotsis and Katerina Grimani (2016a).Diversity as an aspect of effective leadership: Integrating and moving forward. Leadership and Organization Development Journal, 37 (2): 241-264.                                                  
 • George Gotsis and Katerina Grimani (2015).Virtue theory and organizational behavior: An integrative framework.Journal of Management Development 34(10): 1288-1309.
 • Gotsis, G. and Z. Kortezi (2013).Ethical paradigms as potential foundations of diversity management initiatives in business organizations. Journal of Organizational Change Management 26(6): 948-975.          
 • Gotsis,G. and G.Merianos (2012).Early Christian Representations of the Economy: Evidence from New Testament Texts. History and Anthropology 23 (4): 467-505.  
 • Gotsis, G. and Zoe Kortezi (2011).Bounded self-interest: A basis for constructive organizational politics. Management Research Review 34(4): 450-476.
 • Gotsis, G. and S. Drakopoulos (2011).The Economics of the Early Christian Rhetoric. The case of the second Petrine epistle of the New Testament. History of Economic Ideas Vol. XIX, No 1, pp. 17-54.
 • Gotsis,G. and Z. Kortezi (2010). Ethical considerations in organizational politics: Expanding the perspective. Journal of Business Ethics 93 (4): 497-517.
 • Drakopoulou-Dodd, S. and G. Gotsis (2009).Enterprise values in the New Testament and antecedent works. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 10 (2): 101-110.
 • Gotsis, G. and Kortezi, Z. (2009).The Impact of Greek Orthodoxy on Entrepreneurship, Journal of Enterprising Communities. People and Places in the Global Economy, 3 (2): 152-175. 
 • Gotsis, G. and Zoe Kortezi (2008).Philosophical foundations of workplace spirituality: A critical approach. Journal of Business Ethics, 78 (4): 575-600.  
 • Drakopoulou-Dodd,S. and G. Gotsis (2007b).Labour is holy but business is dangerous: Enterprise Values From the Church Fathers to the Reformation. Journal of Enterprising Culture 15 (2): 133-163
 • Drakopoulou-Dodd, S. and G. Gotsis (2007a).An Examination of the Inter-Relationships between Entrepreneurship and Religion. International Journal of Entrepreneurship and Innovation,  8 (2): 93 – 104.
 • Gotsis, G. (2007).Socio-economic Ideas in the Petrine Epistles of the New Testament. Storia del Pensiero Economico No 2, pp. 67-105.
 • Gotsis,G. and G. Merianos (2007).Wealth and Poverty in Theodoret of Cyrrhus’ On Providence. Journal of Eastern Christian Studies   59 (1-2): 11-48.    
 • Drakopoulos, S. and Gotsis, G.N. (2004).Α meta-theoretical assessment οn the decline of scholastic economics.History of Economics Review, No 40, pp. 19-45.
 • Gotsis, G. and S. Drakopoulou-Dodd (2004).Economic Ideas in the Epistle of James. History of EconomicIdeas XII/1, pp. 7-35.                     
 • Gotsis, G. and S. Drakopoulou-Dodd (2002).Economic Ideas in the Pauline Epistles of the New Testament. History οf Economics Review 35, pp. 13-34.    
 • Drakopoulou-Dodd, S. and Gotsis, G (2000).Some economic implications of synoptic gospels theology: A short overview. Historyοf EconomicIdeasVol.VIII No 2, pp. 7-34. 

Β.Κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους

 • George Gotsis (forthcoming), The role of virtues in enriching healthcare leadership styles: An agenda for a post-covid 19 world. In Toby Newstead and Ron Riggio (eds.), Virtues and leadership: An edited collection. London: Taylor and Francis.
 • George Gotsis (forthcoming), Humanistic leadership in the Confucian context: Philosophical foundations and empirical implications. In: Irene Chu, Mai Chi Vu and Nadia Singh (eds.), Faith traditions and practices in the workplace. London: Palgrave MacMillan.      
 • George Gotsis (2022), Economic policy in the prehistory of economics: A comparative perspective. In: Economic Policy and the History of Economic Thought, Stavros Drakopoulos and Ioannis Katselidis (eds.), London: Taylor and Francis. 
 • George Gotsis and Aikaterini Grimani (2022). Humanistic leadership practice in Western, Eastern and Southern cultural and religious contexts: A comparative framework.  In: Joan Marques (ed.), Springer Handbook of Global Leadership and followership: Integrating the Best Leadership Theory and Practice. Berlin: Springer.                                               
 • Aikaterini Grimani and George Gotsis (2022). Inclusive leadership in health care organizations: promises and prospects, In: Marques, J. and S. Dhiman (eds.), Leading with Diversity, Equity and Inclusion: Approaches, Practices and Cases for Integral Leadership Strategy. Berlin: Springer. .
 • George Gotsis and Ioannis Katselidis (2022). An Eastern Orthodox perspective on humanizing business, In: Michel Dion, Paul Freeman and Sergiy Dmytriyev (eds.), Humanizing business: What humanities can say to business? (Issues in business ethics, vol. 53). Berlin: Springer                                         
 • Aikaterini Grimani and George Gotsis (2021). Leading with a moral compass. Virtuous leadership and health management in turbulent times: In: Marques, J. (ed.), Innovative leadership in times of compelling changes: Strategies, reflections and tools (pp. 201-218). Berlin: Springer.
 • George Gotsis and Aikaterini Grimani (2021). The role of religious common good traditions in fostering humanistic leadership. In: Marques, J. (ed.), Business with a Conscience A Research Companion (pp. 114-126). New York and London: Taylor and Francis. 
 • Aikaterini Grimani and George Gotsis (2020). Fostering inclusive organizations through virtuous leadership.  In: Marques, Joan (ed.), The Routledge companion to inclusive leadership (pp. 78-98). New York and London: Taylor and Francis.

Γ.Βιβλία

 • Γ. Γκότσης (2021b). Ιστορική και φιλοσοφική θεώρηση της αρχαίας Κινεζικής ιατρικής: Εφαρμογές στη σύγχρονη διαχείριση της δημόσιας υγείας. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Ζήτη. (επιστημονική μονογραφία).
 •  Γ. Γκότσης (2021a). Διοικητική φιλοσοφία και πρακτική στην Ανατολική Ασία: Σύγχρονη Κομφουκιανική επιχειρησιακή ηθική. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Ζήτη. (επιστημονική μονογραφία). 
 • Γ. Γκότσης, 1996a. Θρησκεία, νεωτερικότητα και σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα. Αθήνα: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996. (σσ. 244).
 • Γ. Γκότσης, 1996b. Προβλήματα οικονομικής και πολιτικής ηθικής στη βυζαντινή και την πατερική σκέψη. Αθήνα: εκδ. Σάκκουλα, 1996 (σσ. 164). 
 • Merianos, Gerasimos and George. Gotsis (2018).Managing financial resources in late Antiquity: Greek Fathers’ views on hoarding and saving (New approaches to Byzantine history and culture series). London: Palgrave MacMillan. 
 • George Gotsis and Zoe Kortezi (2014). Critical studies in diversity management literature: A review and synthesis. (Springer Briefs Series in Psychology). Berlin/ Dordrecht: Springer.

Άλλες πληροφορίες

 • Guest Editor (with S. Drakopoulou – Dodd) of a special issue on Entrepreneurship and Religion, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Vol. 10 No 2, May 2009.

 • Member of the Academy of Management (Divisions: Management, Spirituality and Religion interest group, Gender and Diversity in Organizations).

 • Κριτής επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά: Asian Academy of Management Journal, Communications (Palgrave MacMillan), Employee Relations (Emerald), Equality, Diversity and Inclusion (Emerald); History of Economic Ideas, Human Relations (Sage), Journal of Business Ethics, (Springer), Journal of Management Development (Emerald), Journal of Management, Spirituality and Religion, (Taylor and Francis), Journal of Managerial Psychology (Emerald), Journal of Organizational Change Management (Emerald),  Leadership and Organization Development Journal (Emerald), Management Decision (Emerald), Management Research Review, (Emerald), Personnel Review (Emerald), Sage Open (Sage), Scandinavian Journal of Management (Elsevier)
 • Κριτής σε διεθνή συνέδρια (της Southern Management Association και της Academy of Management).

 • Αναφορές

  Citations in Google-Scholar (last update: 6/1/22). 

  Google scholar citations: 1414 (total), 956 (last five years);   

  Google Scholar h-index: 13; i-10 index:  16.      

Σχετικά αρχεία

Κατεβάστε το βιογραφικό σε μορφή: PDF.