Αρχική » Άνθρωποι » Καθηγητές » Βιρβιδάκης Στέλιος

Στέλιος Βιρβιδάκης

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Γνωσιολογία και ηθική φιλοσοφία
Τομέας: Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210 -7275536
Φαξ : 210-7275530
E-mail: svirvid[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Δευτέρα 10:30 – 12:00,  Πέμπτη 17:00 – 18:00
Διεύθυνση επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Ι.Φ.Ε.
Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια
15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • 1978 Πτυχίο Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1979 Maîtrise de Philosophie, Université de Paris I (Sorbonne-Panthéon)
 • 1980 D.E.A. d'Histoire de la Philosophie, Université de Paris I (Sorbonne-Panthéon)
 • 1984 Ph.D. in Philosophy, Princeton University

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ηθική Φιλοσοφία
 • Μεταηθική
 • Γνωσιολογία
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας (Kant, Wittgenstein)
 • Μεταφιλοσοφία
 

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας ΙΙΙ (Από τον Descartes στον Kant)
 • Εισαγωγή στην Ηθική Φιλοσοφία
Επιλογής:
 • Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας: Kant
 • Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας: Hume
 • Υπαρξισμός

Μεταπτυχιακά

 • Kant: Κριτική του καθαρού Λόγου
 • Μεταηθική
 • Φιλοσοφία και Λογοτεχνία

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 • La robustesse du bien, Νîmes, Editions Jacqueline Chambon, 1996
 • “Stratégies de modération du réalisme moral”, in Ruwen Ogien (dir.) Le réalisme moral, Paris, Presses  Universitaires de France, 1999, 420-456.
 • “Analytic Philosophy in Greece”, Dialectica, 51 (1997): 135 -43
 • "Les arguments transcendantaux et le problème de la justification transcendantale de la normativité morale", Philosophiques 28 (2001): 109-128
 • «Ηθικός ρεαλισμός και μεταηθικός ησυχασμός», Ισοπολιτεία, τόμ. ΙΙΙ, τεύχος 1, Απρίλιος 1999, 65-93.
 • "H ηθική μετά τον Wittgenstein" στο Kωστής Κωβαίος (επιμ.) Wittgenstein : Περί ηθικής, Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 2000, 141-172.
 • “Εμπειρισμός και εμπειρία μετά τον Sellars”, Δευκαλίων 21/1 (Ιούνιος 2003): 45-64.
 • “On the Relations Between Philosophy and Literature”, Philosophical Inquiry 25 (2003): 161-169
 • . “H παρουσία του Καντ στη σύγχρονη αγγλόφωνη φιλοσοφία: O μετασχηματισμός της υπερβατολογικής προσέγγισης», Νέα Εστία, τόμ. 156, τεύχ 1773 (Δεκέμβριος 2004): 798 -850
 • «Αναλυτική και ηπεριρωτική φιλοσοφία: Κριτήρια αναγνώρισης και διάκρισης», Νεύσις 14 (2005): 3-47
 • “On McDowell’s Conception of the Transcendental”, Teorema XXV/1 (2006): 35-58
 • “La querelle des droits de l’homme à l’épreuve de la politique”, Rue Descartes 51, (Fevrier 2006): 47-58
 • «Συναισθήματα και κανονιστικοί λόγοι»,  Νόησις 2 (2006): 13-32
 • “Οn the Moral Assessment of Actions: Hard Cases in Applied Ethics”, Skepsis XVII/i-ii (2006): 177-191
 • “Varieties of  Quietism”, Philosophical Inquiry 30 (2008): 157-175
 • «Ta είδη της συγκατάθεσης του Wittgenstein και η κριτική των φιλοσοφικών πεποιθήσεων», Νεύσις 17 (2008): 150-169
 • «Σύγχρονες θεωρίες αρετών και αριστοτελική ηθική» (σε συνεργασία με τον Τάσο Καρακατσάνη), Υπόμνημα στη Φιλοσοφία, τεύχος 8 (Ιούνιος 2009): 183-218
 • H υφή της ηθικής πραγματικότητας, Αθήνα: Leader Books, 2009.
 • «Εκφάνσεις του σύγχρονου αθεϊσμού και ο αντίλογος της πνευματικότητας»,  Σύναξη, τεύχος 112  (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2009): 70-82
 

Άλλες πληροφορίες

 • Παρασημοφόρηση και απονομή του τίτλου Chevalier  dans l’Ordre des Palmes  Académiques από το   Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας  και ´Ερευνας [13/4/2006]
 • Eκπρόσωπος της Ελλάδος στη  Διοικούσα Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP) [2008 - ]