Αρχική » Άνθρωποι » Καθηγητές » Βασιλική Κιντή

Βασιλική Κιντή

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Αναλυτική Φιλοσοφία του 20ού αιώνα και Φιλοσοφία της Επιστήμης
Τομέας: Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : +30 210-727 5535
Φαξ : +30 210-727 5530
E-mail: vkindi[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Τετάρτη 2-3μμ
Προσωπική Ιστοσελίδα: users.uoa.gr/~vkindi/index.htm
Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Ι.Φ.Ε., Πανεπιστημιούπολη 157 71, ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • 1991 Διδάκτωρ Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Επιστήμης, ΕΜΠ
 • 1975-1981 Χημικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1975 Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων (Pierce College)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Φιλοσοφία Επιστήμης
 • T.S. Kuhn
 • Ludwig Wittgenstein
 • Φιλοσοφία Ιστορίας
 • Ηθική

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά:

 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Φιλοσοφία της Ιστορίας
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
 • Ιστορία Φιλοσοφίας ΙΙ (Descartes-Kant)
 • Ιστορία Φιλοσοφίας ΙV (Αναλυτική Φιλοσοφία)
 • Ειδικά θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης 
 • Εφαρμοσμένη Ηθική

Μεταπτυχιακά σεμινάρια και μαθήματα

 • Wittgenstein και Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Wittgenstein: Tractatus
 • Η νέα ερμηνεία του Tractatus
 • Wittgenstein: Περί Βεβαιότητας
 • Wittgenstein: Το πρόβλημα του να ακολουθεί κανείς κανόνες
 • Wittgenstein. Η εφαρμογή του προβλήματος του να ακολουθεί κανείς κανόνες στην τέχνη και στο δίκαιο
 • Ειδικά θέματα στη φιλοσοφία του Wittgenstein
 • Το έργο του T.S. Kuhn μετά τη Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων
 • Εννοιολογική αλλαγή
 • Για την ιδέα του εννοιολογικού σχήματος
 • Σχέσεις ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης
 • Ιστορία και φιλοσοφία
 • Ιστορία Φιλοσοφίας (Ρασιοναλισμός- Εμπειρισμός)
 • Enquiry Concerning Human Understanding του David Hume 
 • Η Τρίτη Κριτική του Kant
 • Ηθική Θεωρία και Πράξη
 • Φιλοσοφία της επιστήμης
 • Ειδικά θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

Α. Βιβλία –Επιμέλεια τόμων

 1. Κιντή, Β., (1995), Kuhn & Wittgenstein: Φιλοσοφική Έρευνα της Δομής των Επιστημονικών Επαναστάσεων, Αθήνα: Σμίλη.
 2. Αναπολιτάνος, Δ., Αραμπατζής, Θ., Καρακώστας, Β., Κιντή, Β., (2003) Φιλοσοφία της Επιστήμης, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Συγγραφέας του Κεφαλαίου 2: «Λογικός θετικισμός (λογικός εμπειρισμός)-Popper» (σσ. 15-70) και του Κεφαλαίου 4: «Η εισαγωγή της ιστορικής διάστασης στη φιλοσοφία της επιστήμης» (σσ. 127-173).
 3. Κιντή, Β. και Κ. Παγωνδιώτης (επιμ.) (2010). H Γνωσιακή διαπερατότητα της αντίληψης. Νόησις 06.
 4. Κιντή, Β. (επιμ.) (2011), Φιλοσοφία και Τέχνη. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ.
 5. Kindi, V. & Arabatzis, Th. (eds.), (2012) The Structure of Scientific Revolutions Revisited. London: Routledge.
 6. Κιντή, Β., Π. Τουρνικιώτης και Κ. Τσιαμπάος (επιμ.) (2013) Το Μοντέρνο στη σκέψη και τις τέχνες του 20ού αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

Επιλογή πρόσφατων άρθρων

 • Kindi, V., (2014) “Taking a Look at History”. Journal of the Philosophy of History 8, 96-117.
 • Κιντή, Β., (2013) “Η επίκληση της συνείδησης” στο Η επιστροφή της ηθικής. Παλαιά και νέα ερωτήματα, Σ. Ζουμπουλάκης (επιμ.)., 438-470. Αθήνα: Άρτος Ζωής.
 • Κιντή, Β., (2013) “Οι έννοιες του μοντέρνου” στο Το Μοντέρνο στη σκέψη και τις τέχνες του 20ού αιώνα, Β. Κιντή, Π. Τουρνικιώτης, Κ. Τσιαμπάος (επιμ.), 13-27. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
 • Kindi, V., Arabatzis, Th., (2013). “The Problem of Conceptual Change in the Philosophy and History of Science”, Stella Vosniadou (ed.), International Handbook of Research on Conceptual Change, Second Edition, 343-359. London: Routledge.
 • Kindi, V. ;  Virvidakis, S. (2012) “Quietism” in Oxford Bibliographies in Philosophy. Ed. Duncan Pritchard. New York: Oxford University Press.
 • Kindi, V. (2012) “Kuhn’s Paradigms” στο Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions Revisited, Vasso Kind, & Theodore Arabatzis,. (eds.), 91-111. London: Routledge.
 • Kindi, V. (2012) “The Structure’s Legacy: Not from Philosophy to Description”. Topoi 32:1, 81-89.
 • Kindi, V. (2012) “Concept as vessel and concept as rule”. Στο Uljana Feest & Friedrich Steinle (επιμ), Scientific Concepts and Investigative Practice, 23-46. Berlin: De Gruyter
 • Κιντή, Β., Τσιαμπάος, Β., (2012) “Φιλοσοφία και Αρχιτεκτονική: Η περίπτωση του Otto Neurath και η σχέση του με την Ελλάδα”. Στο Η. Κωνσταντόπουλος (επιμ.) Η σημασία της φιλοσοφίας στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση,  607-620. Αθήνα: Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή.
 • Kindi, V. (2012) “Collingwood’s Opposition to Biography”, Journal of the Philosophy of History, 6:45-61.
 • Κιντή, Β., (2012), “Έπαινος του Quentin Skinner”. Ομιλία στην τελετή αναγόρευσης του Quentin Skinner σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νεύσις 19, 3-14.
 • Kindi, V. (2011) “The Challenge of Scientific Revolutions: Van Fraassen’s and Friedman’s Responses”. International Studies in the Philosophy of Science, 25:4, 327-349.
 • Kindi, V. (2010) “Novelty and Revolution in Art and Science: The Influence of Kuhn on Cavell”, Perspectives on Science, 18:3, 284-310.
 • Kindi, V., (2010), “A Spectre is Haunting History-The Spectre of Science”, Rethinking History, 14:2, 251-265..
 • Kindi, V. 2009. “Second Thoughts on Wittgenstein’s Secondary Sense” στο Language and World, Volker A. Munz, Klaus Puhl, Joseph Wang (eds.). 32nd International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, 202-204.

Άλλες πληροφορίες

 • Εκλεγμένο εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ (2013-2016)
 • Πρόγραμμα Erasmus με το Πανεπιστήμιο East Anglia, Norwich, GB 2007-2013 και με το Πανεπιστήμιο της Λειψίας (2011-2013).
 • Επιστημονική σύμβουλος της επιτροπής Δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σύνταξη κωδίκων  δεοντολογίας για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα από κοινού με τον Φ. Παιονίδη. 1999
 • Μέλος της κεντρικής οργανωτικής επιτροπής για την καθιέρωση, προετοιμασία και διεξαγωγή των πανελληνίων αγώνων επιχειρηματολογίας, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών και του Υπουργείου Παιδείας, 2000-2010.
 • Υπεύθυνη σύνταξης του φιλοσοφικού περιοδικού Cogito (2004-2010): http://www.nnet.gr/cogito/cogitoindex.htm
 • Μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Δευκαλίων και της  επιστημονικής επιτροπής των περιοδικών Ισοπολιτεία και Νόησις.
 • Κριτική αναγνώστρια διεθνών και ελληνικών περιοδικών
 • Μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών εταιρειών
 • Αξιολογήτρια διεθνών ερευνητικών φορέων
 • Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ιδρυτικό μέλος και ΓΓ του ΔΣ 2011-2014, μέλος του ΔΣ 2014- )
 • Παρατηρητήριο Έρευνας και Διαλόγου για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια (ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του ΔΣ  Ιαν. 2010-Σεπτ. 2011, μέλος ΔΣ 2012-)

Σχετικά αρχεία

Κατεβάστε το βιογραφικό σε μορφή: PDF.