Αρχική » Άνθρωποι » Καθηγητές » Βασίλειος Καρακώστας

Βασίλειος Καρακώστας

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Φιλοσοφία της Φυσικής
Τομέας: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210 727 5534
Φαξ : 210 727 5530
E-mail: karakost[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Τετάρτη 13.00 – 15.00
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoa.academia.edu/VassiliosKarakostas
Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Ι.Φ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 71 Ζωγράφου

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • 1987  Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 1989  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στην Ιατρική Φυσική, Πανεπιστήμιο Surrey
 • 1990  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στη Λογική και Επιστημονική Μεθοδολογία, Πανεπιστήμιο Λονδίνου (LSE)
 • 1995  Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στη Φιλοσοφία και Θεμελίωση της Σύγχρονης Φυσικής, Πανεπιστήμιο Cambridge
 • 1997  Μεταδιδακτορικός Εταίρος (Post Doctoral Research Fellow), Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Cambridge

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Φιλοσοφία και Εννοιολογικά Θεμέλια Κβαντικής Μηχανικής
 • Κβαντική Λογική
 • Θεωρία Κατηγοριών
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Θεωρίες Αλήθειας
 • Διαμάχη Ρεαλισμού/Αντιρεαλισμού στην Επιστήμη
 • Φιλοσοφία Χώρου και Χρόνου
 • Επιστημολογία Σύγχρονης Φυσικής

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
 • Φιλοσοφία Επιστήμης Ι
 • Φιλοσοφία Επιστήμης ΙΙ
 • Φιλοσοφία της Φυσικής: Φιλοσοφία Χώρου και Χρόνου
Επιλογής
 • Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Θεωρίες Αλήθειας

Μεταπτυχιακά

 • Φιλοσοφία Κβαντικής Μηχανικής
 • Εννοιολογικά Θεμέλια Χωροχρονικών Θεωριών
 • Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας Κβαντικής Μηχανικής
 • Αλήθεια και Επιστήμη

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Βιβλία

 • Karakostas, V., Dieks, D. (eds.) (2013), Perspectives and Foundational Problems in Philosophy of Science, Dordrecht: Springer, pp. 510.
 • Αναπολιτάνος, Δ., Αραμπατζής, Θ., Καρακώστας, Β., Κιντή, Β. (2003), Φιλοσοφία της Επιστήμης, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Συγγραφέας των κεφαλαίων «Φιλοσοφία Χώρου και Χρόνου» (Κεφ. 6) και «Φιλοσοφία Κβαντικής Μηχανικής» (Κεφ. 7) (σσ. 201-332).
Άρθρα
 • Karakostas, V., “Limitations on Stochastic Localization Models of State Vector Reduction”, International Journal of Theoretical Physics 33 (1994), 1645-1659.
 • Karakostas, V., Dickson, M., “Decoherence in Unorthodox Formulations of Quantum Mechanics”, Synthese 102 (1995), 61-97.
 • Karakostas, V., “On the Brussels School’s Arrow of Time in Quantum Theory”, Philosophy of Science 63 (1996), 374-400.
 • Karakostas, V., “The Conventionality of Simultaneity in the Light of the Spinor Representation of the Lorentz Group”, Studies in History and Philosophy of Modern Physics 28 (1997), 249-276.
 • Καρακώστας, Β., «Επί του Προβλήματος της Κβαντικής Μέτρησης: Πραγματικότητα, Αντικειμενικότητα και Πιθανοκρατία στη Σύγχρονη Φυσική», Νεύσις 9 (2000), 95-115.
 • Karakostas, V., “Forms of Quantum Nonseparability and Related Philosophical Consequences”, Journal for General Philosophy of Science 35 (2004), 283-312.
 • Karakostas, V., Hatzidaki, P., “Realism vs. Constructivism in Contemporary Physics: The Impact of the Debate on the Understanding of Quantum Theory and its Instructional Process”, Science & Education 14 (2005), 607-629.
 • Καρακώστας, Β., «Περί της Φύσεως και Ερμηνείας της Κβαντικής Πραγματικότητας: Το Πρότυπο του Ενεργού Επιστημονικού Ρεαλισμού», Νεύσις 14 (2005), 48-77.
 • Karakostas, V., “The Role of Human Mind in Nature”, Encyclopedia of Anthropology, Editor James Birx, State University of New York, New York: Sage Publications, 2006, pp. 1702-1710 (invited article).
 • Karakostas, V., ‘‘Nonseparability, Potentiality and the Context-Dependence of Quantum Objects’’, Journal for General Philosophy of Science 38 (2007), 279-297.
 • Καρακώστας, Β., «Η Πτώση της Χιουμιανής Επιγένεσης», Νεύσις 16 (2007), 88-107.
 • Καρακώστας, Β., «Γνωσιολογικός Σχετικισμός και Θεωρία Σχετικότητας», Φιλοσοφία των Επιστημών, Δ. Σφενδόνη-Μέντζου (επιμ.) Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2008, σσ. 83-99.
 • Karakostas, V., “Humean Supervenience in the Light of Contemporary Science”, Metaphysica 10 (2009), 1-26.
 • Karakostas, V., “From Atomism to Holism: The Primacy of Non-Supervenient Relations”, NeuroQuantology 7 (2009), 635-656 (invited article).
 • Καρακώστας, Β., Σακελλαρίου, Β., «Η Διαλεκτική του «Είναι» και του «Γίγνεσθαι» στην Κλασική και Κβαντική Φυσική», Νεύσις 19 (2010), 101-138.
 • Karakostas, V., “Quantum Mechanics and Reality” in Jonathan Groffe (ed.), Quantum Mechanics, Series: Physics Research and Technology, New York: Nova Science, 2011, pp. 173-194 (invited paper).
 • Καρακώστας, Β., «Αντικειμενικότητα και Σύγχρονη Φυσική: Από τη Μεταφυσική της Υπόστασης στη Μεταφυσική των Σχέσεων», Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γ. Μηλιός & Κ. Θεολόγου (επιμ.), Αθήνα: Εκδόσεις ΕΜΠ, 2011, σσ. 81-94.
 • Karakostas, V., “Realism and Objectivism in Quantum Mechanics”, Journal for General Philosophy of Science 43 (2012), 45-65.
 • Zafiris, E., Karakostas, V., “A Categorial Semantic Representation of Quantum Event Structures”, Foundations of Physics 43 (2013), 1090-1123.
 • Karakostas, V., “Correspondence Truth and Quantum Mechanics”, Axiomathes 24 (2014), 343-358.
 • Karakostas, V., “Truth as Contextual Correspondence in Quantum Mechanics”, Philosophia Scientiae 19 (2015), 199-212.
 • Karakostas, V., Zafiris, E., “On the Notion of Truth in Quantum Mechanics: A Category-Theoretic Standpoint”, in D. Aerts, H. Freytes and R. Giuntini (eds.), Probing the Meaning and Structure of Quantum Mechanics: Dynamics, Semantics, and Identity, Singapore: World Scientific, 2016, pp. 1-44.
 • Καρακώστας, Β., Παπαδόπουλος, Κ., «Κβαντική Θεωρία Μέτρησης υπό το Πρίσμα της Φιλοσοφίας της Διαδικασίας», Νεύσις 24 (2016), 105-145.
 • Karakostas, V., Zafiris, E., “Contextual Semantics in Quantum Mechanics from a Categorical Point of View”, Synthese 194 (2017), 847-886.
 • Zafiris, E., Karakostas, V., “Category-Theoretic Interpretative Framework of the Complementarity Principle in Quantum Mechanics”, International Journal of Theoretical Physics 58 (2019), 4208-4234.
 • Karakostas, V., Zafiris, E., “On the Structure and Function of Scientific Perspectivism in Categorical Quantum Mechanics”, forthcoming in British Journal for the Philosophy of Science, 2020.

 Άλλες Πληροφορίες

 Διακρίσεις: 

 • “Alexander Onassis” Foundation, Υποτροφία Διδακτορικής Έρευνας, 1990-1991
 • “British Academy” (Βρετανική Ακαδημία), Υποτροφία Διδακτορικής Έρευνας, 1991-1993
 • “Arnold Gerstenberg” Foundation, Υποτροφία Πανεπιστημίου Cambridge, 1992-1994
 • Εκλεγείς ως Μεταδιδακτορικός Εταίρος (Post-Doctoral Research Fellow) στη Φιλοσοφία Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Cambridge, 1995-1997
 • Εκλεγείς ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Governing Body) του Hughes College, Πανεπιστήμιο Cambridge, 1995-1997
 • Μέλος Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής (Philosophy Faculty) του Πανεπιστημίου Cambridge, 1995-1997.


Ερευνητικά Προγράμματα

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Περί της Οντολογικής Φύσης του Χωροχρόνου στη Σύγχρονη Φυσική και της Συνάφειάς της με τη Συνθήκη της Κβαντικής Μη-Διαχωρισιμότητας», ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι, 2002-2006, 70/3/7181.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Επί του Προβλήματος του Ρεαλισμού και της Έννοιας της Αλήθειας στην Κβαντική Μηχανική», ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, 2011-2014, 70/3/11010.
 • Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού προγράμματος «Όψεις και Προοπτικές του Ρεαλισμού στη Φιλοσοφία της Επιστήμης και των Μαθηματικών», ΘΑΛΗΣ, 2012-2015, 70/3/11604.
 • Προσκληθείς από το ομοσπονδιακό Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών (German Research Foundation, DFG) ως κριτής του ερευνητικού προγράμματος “The Epistemology of the Large Hadron Collider: On The Possibility of Change in the Foundations of Particle Physics in a Complex Environment”, προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ (18/8/2015).