Αρχική » Άνθρωποι » Καθηγητές » Αριστείδης Χατζής

Αριστείδης Χατζής

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Φιλοσοφία Δικαίου & Θεωρία Θεσμών
Τομέας: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210-7275565
Φαξ : 210-7275530
E-mail: ahatzis[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: βλ. ιστοσελίδα
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.aristideshatzis.net
Διεύθυνση επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια
15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • 1989 Πτυχίο, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1993 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1994 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LL.M.) Φιλοσοφίας και Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου, University of Chicago Law School
 • 1999 Διδακτορικό Δίπλωμα (J.S.D.) Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου, University of Chicago Law School

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Οικονομική Ανάλυση Δικαίου & Θεσμών
 • Φιλοσοφία του Δικαίου, Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία
 • Εποχή των Επαναστάσεων (1770-1848)
 • Ελληνική Επανάσταση 1821
 • Ιστορία, Κοινωνία, Οικονομία, Λογοτεχνία, Μουσική και Τέχνη 19ου αιώνα
 • Φιλελεύθερη Πολιτική Θεωρία
 • Θεωρία Συμβάσεων
 • Θεωρία Ορθολογικής Επιλογής & Συμπεριφορικά Οικονομικά
 • Συνταγματικά Οικονομικά
 • Δίκαιο στη Λογοτεχνία, το Θέατρο και τον Κινηματογράφο
 • Βιοηθική
 • Θεωρία Παιγνίων

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά:
 • Αρχές Οικονομικής Ι
 • Θεωρία Δικαίου και Θεσμών

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά:

 • Φιλοσοφία του Δικαίου

Επιλογής:

 • Θέματα Νεότερης Ιστορίας
 • Θεωρία Θεσμών & Πολιτική Φιλοσοφία

Μεταπτυχιακά

 • Ορθολογική Επιλογή: Αποφάσεις, Παίγνια, Θεσμοί

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 • Ο Ενδοξότερος Αγώνας: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 (Αθήνα: Εκδ. Παπαδόπουλος, 2021)
 • Θεσμοί (Αθήνα: Εκδ. Παπαδόπουλος, 2018)
 • Επιχειρήματα Ελευθερίας (Αθήνα: Εκδ. Παπαδόπουλος, 2017)
 • Φιλελευθερισμός (Αθήνα: Εκδ. Παπαδόπουλος, 2η εκδ. 2017)
 • Norms and Values in Law & Economics (London/New York: Routledge, 2015) (editor)
 • Βλ. αναλυτικά τις δημοσιεύσεις μου στο Academia, το SSRN και το Research Gate

Άλλες πληροφορίες

Βλ. επίσης εδώ: http://www.facebook.com/AristidesHatzis

και εδώ: https://twitter.com/AristidesHatzis