Αρχική » Άνθρωποι » Καθηγητές » Αντώνιος Χατζημωϋσής

Αντώνιος Χατζημωϋσής

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Φιλοσοφία
Τομέας: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210 7275531
Φαξ : 210 7275530
E-mail: ahatzimoysis[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Παρασκευή 12.00--13.00
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/ahatzimoysis
Διεύθυνση επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια 15771 Αθήνα