Αρχική » Άνθρωποι » Καθηγητές

Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο Τομέας Τηλέφωνο Email
Αραμπατζής Θεόδωρος Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης ΙΕΤ 210-727-5524
Βιρβιδάκης Στέλιος Γνωσιολογία και Ηθική Φιλοσοφία ΦΘΕΤ 210-727-5536
Γκότσης Γεώργιος Μεθοδολογία και Ιστορία της Πολιτικής
Επιστήμης και Οικονομικής
ΙΕΤ 210-727-5537
Δρακόπουλος Σταύρος Μεθοδολογία της Οικονομικής ΙΕΤ 210-727-5545
Θανασάς Παναγιώτης Ιστορία της Φιλοσοφίας ΦΘΕΤ 210-727-5532
Ιεροδιακόνου Κατερίνα Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΦΘΕΤ 210-727-5533
Καρακώστας Βασίλειος Φιλοσοφία της Φυσικής ΦΘΕΤ 210-727-5534
Κιντή Βασιλική Αναλυτική Φιλοσοφία του 20ου αιώνα
και Φιλοσοφία της Επιστήμης
ΦΘΕΤ 210-727-5535
Μαντζαβίνος Χρυσόστομος Μεθοδολογία, Φιλοσοφία
και Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών
ΦΘΕΤ 210-727-5578
Μουτούσης Κωνσταντίνος Γνωσιακή Νευροεπιστήμη ΕΓΝ 210-727-5529
Παπαθεοδώρου Χρήστος Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών
και Αρχείων
ΙΕΤ 210 727 5512
Σκαλιώρα Ειρήνη Γνωσιακή Επιστήμη ΕΓΝ 210-659-7203
Τύμπας Αριστοτέλης Ιστορία της Τεχνολογίας
στους Νεότερους Χρόνους
ΙΕΤ 210-727-5544
Χατζημωϋσής Αντώνιος Σύγχρονη Φιλοσοφία ΦΘΕΤ 210-727-5563
Χατζής Αριστείδης Φιλοσοφία και Θεωρία Θεσμών και Δικαίου ΦΘΕΤ 210-727-5565
Χριστιανίδης Γιάννης Ιστορία των Μαθηματικών ΙΕΤ 210-727-5527
Ψύλλος Στάθης Φιλοσοφία της Επιστήμης-Μεταφυσική ΦΘΕΤ 210-727-5538