Αρχική » Άνθρωποι » Φοιτητικός σύλλογος

Τα μέλη του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου του ΙΦΕ όπως προέκυψαν από τις φοιτητικές εκλογές και όπως κατατέθηκαν την 1η/11/2019:

Πρόεδρος:
Μιχαηλίνα Κατσίλα

Αντιπρόεδρος:
Ναταλία Ράπτη

Γραμματέας:
Αποστόλης Ιωάννου

Ταμίας:
Λευτέρης Τελολάρι

1ο Μέλος:
Δέσποινα Δρακάκη

2ο Μέλος:
Νίκος Βουτσάς

3ο Μέλος:
Νίκος Δερματάς