Αρχική » Άνθρωποι » Επίκουροι Καθηγητές » Μιχάλης Σιάλαρος

Μιχάλης Σιάλαρος

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία των Επιστημών στην Αρχαιότητα
Τομέας:

Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : +30 210 727 5563
Φαξ : +30 210-727 5530
E-mail: msialaros[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Τρίτη 11:00–13:00, και άλλες μέρες κατόπιν συνεννόησης
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://en-uoa-gr.academia.edu/MichalisSialaros
Διεύθυνση επικοινωνίας:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,Τμήμα Ι.Φ.Ε. Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια
15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορία και Ιστοριογραφία των Μαθηματικών Επιστημών στην Αρχαιότητα.
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης.
 • Σχολιαστική Παράδοση της Ύστερης Αρχαιότητας.
 • Πλατωνισμός.

Ακαδημαϊκή Προϋπηρεσία

 • 2015-2017, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Humboldt University of Berlin.
 • 2012-2015, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Βρετανικής Ακαδημίας. Birkbeck, University of London.
 • 2010-2011, Εποχιακός Λέκτορας. University College London.

Σπουδές

 • 2012, Διδακτορικό στην Ιστορία. Birkbeck, University of London.
 • 2008, Μεταπτυχιακό στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΜΙΘΕ) & Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 2006, Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Μαθήματα-Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά:

 • Ιστορία Επιστημών Ι: Αρχαιότητα και Μέσοι Χρόνοι
 • Εργαστήριο Κειμενικών Σπουδών

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά

 • Ιστορία των Μαθηματικών

Επιλογής:

 • Αρχαία Ελληνική αστρονομία

 Μεταπτυχιακά

 • Ιστορία της Αρχαίας Επιστήμης
 • Θέματα Ιστορίας της Αρχαίας Επιστήμης
 • Ιστορία των Μαθηματικών
 • Θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Βιβλία/Συλλογικοί Τόμοι (επιμ.):

 • Euclid’s Elements: With a New English Translation and Commentary, 4 τόμοι, California University Press (σε συμφωνία).
 • (επιμ.) Revolutions and Continuity in Greek Mathematics, Walter de Gruyter (2018).
 • (επιμ. με J. Christianidis και A. Megremi) On Mathemata: Commenting on Greek and Arabic Mathematical Texts, Historia Mathematica Special Issue (υπό δημοσίευση, 2018).

 

Άρθρα (peer-reviewed):

 • (με J. Christianidis), ‘Rhetoric of Mathematics: The Case of Diophantus of Alexandria’ στο Brill’s Companion to the Reception of Ancient Rhetoric, επιμ. M. Edwards, A. Serafim και S. Papaioannou, Brill (υπό δημοσίευση, 2018).
 • ‘How Much Does a Theorem Cost? A Note on a Euclid Anecdote’ στο Revolutions and Continuity in Greek Mathematics, επιμ. M. Sialaros, Walter de Gruyter (2018, 89-106).
 • ‘Euclid of Alexandria: a Child of the Academy?’ στο Plato’s Academy, επιμ. P. Kalligas κ.ά., Cambridge University Press (υπό δημοσίευση, 2017).
 • (με J. Christianidis), ‘Situating the Debate on ‘‘Geometrical Algebra’’ within the Framework of Premodern Algebra’ στο Science in Context 29 (2) (2016), 129-150.
 • ‘Η Χειρόγραφη Παράδοση των Στοιχείων του Ευκλείδη’ στο ΝΕΥΣΙΣ 22 (2014), 121-147.
 • (με A. Doxiadis), ‘Sing Muse of the Hypotenuse: Influences of Poetry and Rhetoric on the Formation of Greek Mathematics’ στο Writing Science: Mathematical and Medical Authorship in Ancient Greece, επιμ. M. Asper, Walter de Gruyter (2014), 367-410.

Σχετικά αρχεία

Κατεβάστε το βιογραφικό σε μορφή pdf