Αρχική » Άνθρωποι » Επίκουροι Καθηγητές » Ελένη Μανωλακάκη

Ελένη Μανωλακάκη

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Φιλοσοφία της Γλώσσας
Τομέας: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : +302107275577
Φαξ : 210-7275530
E-mail: manolaka[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής:

Δευτέρα 14:00-16:00, Πε 12:00-13:00, Πα 12:00-13:00

Διεύθυνση επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια
15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • Πτυχίο, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1992
 • Ph.D., Department of Philosophy, University of Edinburgh
  Τίτλος Δ.Δ.: Truth-Evaluability in Radical Interpretation
  Επόπτης καθηγητής: Prof. Peter Milne, University of Stirling
  Εξεταστές: Prof. Tim Williamson, University of Oxford, Prof. Jane Heal, University of Cambridge

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Φιλοσοφία της Γλώσσας
 • Αναλυτική Φιλοσοφία
 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών
 • Φιλοσοφία του Νου

Τα τρέχοντα ερευνητικά μου ενδιαφέρονται αφορούν το εγχείρημα  μιας ερμηνείας της γλώσσας και του νου βάσει μίας θεωρίας θεμελιώδους μέτρησης. Αφετηρία του προγράμματος αποτελεί το εγχείρημα του Davidson για μία ενοποιημένη θεωρία νοήματος και πράξης η οποία συνδυάζει μία σημασιολογική θεωρία αλήθειας τύπου Tarski με μία θεωρία αποφάσεων τύπου Jeffrey. Για λόγους που παρατίθενται στο E. Manolakaki (2000/2007), σε αντίθεση με την πρόταση του Davidson, η συνιστώσα της θεωρίας αποφάσεων θα πρέπει επιλεγεί από κλασσικές θεωρίες αποφάσεων (τύπου Savage).  Ο στόχος του εγχειρήματος είναι διττός: να καταδειχθεί πως μία ενοποιημένη θεωρία νοήματος και πράξης αποτελεί μία περίπτωση τριμερούς συζευκτικής μέτρησης και να καταδειχθούν οι φιλοσοφικές δεσμεύσεις μίας μετροθεωρητικής ερμηνείας της γλώσσας και του νου.

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

 • Φιλοσοφία της Γλώσσας, Υποχρεωτικό Μάθημα, 7ο εξάμηνο, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. 2009
  Υποχρεωτικό Μάθημα, 3ο εξάμηνο, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2001-2009
 • Γνωσιολογία και Μεταφυσική, Υποχρεωτικό Μάθημα,  5ο εξάμηνο, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α., 2009
 • Αναλυτική Φιλοσοφία, Υ/Ε , 6ο & 8ο εξάμηνο, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α., 2009-
 • Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας: Έννοια και Περιεχόμενο,  Ε, 8ο εξάμηνο, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. 2009-
 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Ε, 6ο εξάμηνο, Τμήμα Μαθηματικών, Ε.Κ.Π.Α., 2012-
 • Θεωρίες της Αλήθειας, Ε,  7ο &  8ο εξάμηνο, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2003-2009
 • Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας: ενικοί όροι, Σεμινάριο, 6ο & 8ο εξάμηνο, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών,  2001-2007
 • Φιλοσοφία του Νου, Υ,  6ο εξάμηνο, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002
 • Λογική, Υ,  1ο  & 2ο εξάμηνο, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
  Department of Philosophy, University of Edinburgh,   1995-2000
 • Φιλοσοφία στην Ευρώπη, Υ, 2ο έτος, Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (ΕΠΟ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  2007-
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, The American College of Greece, 2001-2002
  Department of Philosophy, University of Stirling, 1995
 • Ηθική, The American College of Greece, 2001-2002
 • Μεταφυσική, Υ,  4ο εξάμηνο, Department of Philosophy, University of Edinburgh, 1994-2000
 • Λογική και Φιλοσοφία της Επιστήμης, Υ, 2ο εξάμηνο, Department of Philosophy, University of Edinburgh, 1994-1996

Μεταπτυχιακά

 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Ε, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Ε.Κ.Π.Α., 2012
 • Αλήθεια και Κατηγόρηση, Σεμινάριο, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Ε.Κ.Π.Α.  & Ε.Μ.Π., 2012
 • Davidson, Σεμινάριο, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Ε.Κ.Π.Α , 2010-2011
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας και Φιλοσοφία του Νου, Υ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Φιλοσοφία, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2007

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

 • Βασιλική Ριζοθανάση,”Ερμηνεία και Επικοινωνία στη Φιλοσοφία της Γλώσσας του D. Davidson”, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Ε.Κ.Π.Α, 2013, Άριστα
 • Δήμητρα Κελεσίδου, “Φιλοσοφικές Ερμηνείες των Πιθανοτήτων”, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, ΕΑΠ, 2013, Άριστα
 • Ελευθερία Σαμαρά, “Φιλοσοφικά Προβλήματα στις Θεωρίες Αποφάσεων”, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, ΕΑΠ, 2013
 • Κωνσταντίνα Σημανδράκου,  “Λογικισμός,  ο a-priori χαρακτήρας των μαθηματικών αληθειών και η εφαρμοσιμότητά τους στον εμπειρικό κόσμο”, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, ΕΑΠ, 2013,
 • Νίκος Καλλέργης, “Οντολογικός Ρεαλισμός και Ρεαλισμός τιμής Αλήθειας στα Μαθηματικά’’, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, ΕΑΠ, 2014
 • Σωτήρης Σακελλάρης, “Φιλοσοφία και Ισχυρή Τεχνιτή Νοημοσύνη’’, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, ΕΑΠ, 2014
 • Όλγα Καλκαντέρα, “Το αναπόδραστο των Μαθηματικών Οντοτήτων”, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, ΕΑΠ, 2014
 • Στάθης Κουκουλάς, “Ιντουσιονιστικά Μαθηματικά”, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, ΕΑΠ, 2014

Επίβλεψη διατριβών

 • Αμαλία Τσακίρη, “Εξτερναλιστικές Θεωρίες Περιεχομένου”, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
 • Βασιλική Ριζοθανάση, “Για την ενότητα της Πρότασης”, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
 • Βαγγέλης Τριανταφύλλου, “Ασάφεια”, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 • Ελένη Μανωλακάκη. 2014. Φιλοσοφία της Γλώσσας: Είναι δυνατή μία Θεωρία του Νοήματος; Εκδ. Σιδέρης, υπό δημοσίευση
 • Ελένη Μανωλακάκη. 2007. Truth-Evalubility in Radical Interpretation. Edinburgh Research Archives

Επιμέλεια

 • D. Davidson. 2014. Αλήθεια και Κατηγόρηση. Εισαγωγή και επιμέλεια Ελένη Μανωλακάκη, εκδόσεις Εκκρεμές

Δημοσιεύσεις μετά από κρίση

 • Eleni Manolakaki, 2014, “A Measurement Theoretic Account of Propositional Attitude Ascriptions” (υπό κρίση)
 • Eleni Manolakaki, 2014, “Davidson’s Interpretations: A Reply to Eli Dresner” (υπό κρίση)
 • Eleni Manolakaki, 2013. “What is Meaning (Soochow University Lectures in Philosophy) by Scott Soames, Analysis Vol. 73, Jan. 2013,  182-186, Oxford University Press
 • A. Arageorgis, E. Manolakaki, A. Koutoungos (reply). 2010. “Peri Philosophikès Methodou”, Neusis  18
 • Eleni Manolakaki. 2007. “A Note on the Paratactic Analysis of Mood”.  Philosophical Inquiry.Vol. 29/1, 84-88
 • Eleni Manolakaki  . 2007. “Aris Koutoungos, Peri Philosophikès Methodou”. Philosophical Inquiry Vol. 29/4, 94-97
 • Eleni Manolakaki. 2004. “Διάκριση Πεποιθήσεων και Επιθυμιών” (“On the Distinction between Beliefs and Desires”).  Δευκαλίων  22/1.21-41
 • Eleni Manolakaki. 2003. “S. Psillos, Causation and Explanation”. Nεύσις 12. 205-209
 • Eleni Manolakaki. 2002. “Για την ενοποιημένη θεωρία νοήματος και πράξης του Davidson”. Νεύσις  11. 113-14022/1, σελ. 21-41

Ανακοινώσεις σε συνέδρια και διαλέξεις

 • “A measurement theoretic account of propositional attitude ascriptions”, 2014, Eighth European Congress of Analytic Philosophy, ECAP 8, University of Bucharest, Romania 28 August – 2 September 2014
 • “Measurement-theoretic interpretations in Philosophy of Language and Mind: Problems and Perspectives. 2013. University of Athens, Greece
 • “Semantic Monism”.2012. One day Conference for the Philosophy of Simon Blackburn. University of Athens, Greece
 • “The self as the center of narrative gravity”.2011. One day Conference on Narration. Athens
 • “On the Unity of Proposition”. 2010. 1st Panhellenic Conference of Philosophy of Science, Athens
 • “The Innocence of Interpretational Indeterminacy”. 2009. University of Athens. Greece
 • “Measuring the Subject”. 2008. Panhellenic Conference of Philosophy, Patras
 • “Davidson’s Conceptual Relativism”. 2008. 6th European Congress of Analytic Philosophy, Jagiellonian University, Krakow
 • “Translatability and Anomaly of Mental Concepts”. 2007. University of Patras
 • “Translatability and Anomaly of Mental Concepts”. 2007. University of Stockholm. Stockholm. Sweden
 • “Translatability and Anomaly of Mental Concepts”. 2006. Conference on Conceptual Schemes. Paros. Greece.
 • “Conceptual Relativism”. 2006. University of Athens
 • “Interpreting Degrees of Belief”. 2004. Conference of Degrees of Belief. University of Konstanz, Germany
 • “Externalism, Triangulation and Anomalous Monism”. 2003. Conference on Philosophy. University of Crete. Greece

Άλλες δημοσιεύσεις

 • Kim, J. Philosophy of Mind. 2005. Μετάφραση στα ελληνικά E. Μανωλακάκη.  Leader Books. P. 410
 • Ε. Μανωλακάκηi. 2007. “Είναι η Ηρωϊκή αυτό που ακούω;”. Cogito 05
 • Ε. Μανωλακάκη. 2006. “Ο κατακερματισμός της Μουσικής και η ενοποίηση της Μεταμουσικής”. Cogito 04
 • Ε. Μανωλακάκη. 2005. “Σιωπή: Εντός ή πέριξ της μουσικής;”. Cogito 03
 • Ε. Μανωλακάκη. 2005. “Καταλαβαίνω ή δεν καταλαβαίνω από Μουσική;” Cogito 02.
 • Ε. Μανωλακάκη. 2004. “Μουσική: Γλώσσα μη-μεταφράσιμη”. Cogito 01

 

Διοικητικο εργο και άλλες δραστηριοτητες

 
 • Συντονίστρια Σεμιναρίου του Τομέα Φιλοσοφίας, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. 2009-
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Επιστήμης,  27-29 Νοεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του: XXIII Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, 4-10 Αυγούστου 2013. Αθήνα
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας για τη Φιλοσοφία του Philip Kitcher,  Ιούνιος 2013, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας για τη Φιλοσοφία του Simon Blackburn, Μάρτιος  2012, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Επιστήμης, 28 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2012, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας για τη Φιλοσοφία του Richard Boyd, Δεκέμβριος 2010, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Οκτώβριος 2010, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ημερίδας για τη Φιλοσοφία του Michael Friedman, Δεκέμβριος. 2009, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Σύμβουλος Σπουδών, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. , Ε.Κ.Π.Α., 2009-
 • Μέλος της Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α., 2009-
 • Συντονίστρια της Ενότητας ‘Φιλοσοφία στην Ευρώπη’, Ε.Α.Π., 2010
 • Υπεύθυνη Οικονομικών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002-2009
 • Συντονίστρια Προγράμματος Erasmus, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2007
 • Μέλος της Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002-2009
 • Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ΜΠΦ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006-2009
 • Εξετάστρια Ι.Κ.Υ. 2004
 • Μέλος Επιτροπών για Εκλογή Μελών Δ.Ε.Π. (5 σε βαθμίδα Λέκτορα), Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2004-2009
 • Κριτής σε ακαδημαϊκά περιοδικά: Νεύσις

Υποτροφιες

 • Υπότροφος Ι.Κ.Υ. , Ph.D., 1992-1996

 Σχετικά αρχεία

 Κατεβάστε το βιογραφικό σε μορφή PDF