Αρχική » Άνθρωποι » ΕΔΙΠ / ΕΤΕΠ » Τηγάνη Ιωάννα

Ιωάννα Τηγάνη

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: E.ΔΙ.Π.
Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : +30 210-7275533
Φαξ : +30 210-7275530
E-mail:  annati[@]phs.uoa.gr
Ώρες υποδοχής:

Πέμπτη 10 - 12πμ

Διεύθυνση επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Ι.Φ.Ε.
Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια
15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

1999-2011 Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό “Άριστα” στο Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του τομέα Α.Κ.Ε.Δ. του Ε.Μ.Π. και του Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε. του Παν\μίου Αθηνών.

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Έρευνα, σκέψη και εκφορά λόγου στην πυρρώνεια φιλοσοφία.
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κ. Ιεροδιακόνου.
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/26600#page/1/mode/2up

2004 Σειρά καλοκαιρινών μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Διεθνές Ινστιτούτο Μεταπτυχικών Σπουδών στο Central European University με θέμα: Philosophy and Science in the Greco-Roman World. Υποτροφία SUN.

1/2000-7/2000 Φοίτηση για δύο term στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με υποτροφία Erasmus. Έρευνα στον Πυρρώνειο Σκεπτικισμό υπό την επίβλεψη του M. Frede.

1995-1998 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master) με βαθμό “Άριστα” (10) στο Πρόγραμμα Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του Γενικού Τμήματος του Ε. Μ. Π.

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Η κριτική της απραξίας στον αρχαίο Σκεπτικισμό και η απάντηση του Σεξτου Εμπειρικού.

1986-1990 Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν\μίου Κρήτης.  Κατεύθυνση Φιλοσοφίας.
Πτυχίο, «Λίαν Καλώς» (8, 24).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Αρχαία φιλοσοφία
 • Γνωσιολογία
 • Σκεπτικισμός

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά:

 • Ιστορία Ι : Αρχαιότητα και Μέσοι Χρόνοι (ΙΦΕ)
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (ΙΦΕ)
 • Εργαστήριο Κειμενικών Σπουδών (δύο διαλέξεις και δύο εργαστήρια για την αρχαιότητα - ΙΦΕ)

Μεταπτυχιακά

 • “Συγκρούσεις και αυτοπροσδιορισμοί της φιλοσοφίας στη ρωμαϊκή και την ύστερη αρχαιότητα”. Σεμινάριο στο Π.Μ.Σ. "Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας". Συνδιδασκαλία με τον Ι. Παπαχρήστου.
 • “Σέξτος Εμπειρικός: Προς Λογικούς Ι (Μ VII), Περί κριτηρίου αληθείας”. Σεμινάριο στο Π.Μ.Σ. "Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)". Συνδιδασκαλία με την Κ. Ιεροδιακόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • “Altering the concept of philosophizing: Sextus and Hegel”, στο Συνέδριο “Hegel and Skepticism” που συνδιοργανώθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Friedrich-Schiller-Universität Jena (Μάιος 2016).  
 • “Ο Σέξτος Εμπειρικός και το αίτημα για ακρίβεια στον “τόπο” των φυσικών φιλοσόφων”, στο Συμπόσιο “Μετασχηματισμοί αρχαίων θεωριών στην αρχαία παράδοση”, στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Νοέμβριος 2012).
 • “A new answer to an old puzzle about the investigation for truth”, στο συνέδριο ‘Truth, Falsehood and Deception in Ancient Philosophy’ στο Faculty of Classics, University of Cambridge (Απρίλιος 2012).
 • Νοεῖν ἁπλῶς: Η Πυρρώνεια απάντηση στο παράδοξο του Μένωνα (ΠΥ ΙΙ 1-10)”, στο Σεμινάριο του Τομέα Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του τμήματος ΜΙΘΕ του Παν/μίου Αθηνών (Απρίλιος 2012) και στο Σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας του Τομέα Φιλοσοφίας του τμήματος Φ.Κ.Σ. του Παν/μίου Κρήτης (Μάιος 2011).

ΕΡΕΥΝΑ

 • 2012-2017  Έρευνα για τη μετάφραση και το σχολιασμό του έργου του Αριστοτέλη Τοπικά. Συμμετοχή στο διαρκές μεταφραστικό σεμινάριο για τη σχολιασμένη δίγλωσση έκδοση των έργων του Αριστοτέλη από την Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου και το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με επιστημονικούς υπεύθυνους τους Β. Κάλφα και Π. Μπασάκο.
 • 2004-2006  Βασική ερευνήτρια σε έρευνα με τίτλο: “Σέξτος Εμπειρικός: Προς Λογικούς Ι (Μ VII), Περί κριτηρίου αληθείας”, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Πρωταγόρας» του Ε.Μ.Π. Επιστημονική Υπεύθυνη: Κ. Ιεροδιακόνου.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 • Αριστοτέλης, Τοπικά, Εισαγωγή, Μετάφραση και Σχόλια για τις εκδόσεις ΝΗΣΟΣ (υπό συγγραφή)
 • “Ο ακριβής “τόπος” των Δογματικών και ο “τόπος” του καθ’ ημέραν βίου: μια πυρρώνεια οροθέτηση”, στον τιμητικό τόμο για τον Π. Μπασάκο με την επιμέλεια των Β. Κιντή, Χ. Μπάλλα, Γ. Φαράκλα (υπό έκδοση).
 • “The conception of philosophizing: Pyrrhonian Skepticism and Hegel” στο Kozatsas, Jannis / Faraklas, Georges / Synegianni, Stella / Vieweg, Klaus (Επιμ.), Hegel and Scepticism, Berlin/Boston: DE GRUYTER, 2017, σσ. 61-79.
 • “A new answer to an old puzzle: Νοεῖν ἁπλῶς (Sextus Empiricus, PH II 1-10)” στο Logical Analysis and History of Philosophy 19 – Ancient Epistemology, 2016, σσ. 188-211.
 • “Ακαδημεικός Σκεπτικισμός”, λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα (ευρύ κοινό – Λύκειο), 2015. http://n1.xtek.gr/ime/lyceum/?p=lemma&id=96&lang=1 και στα αγγλικά: ‘Academic Scepticism’. http://n1.xtek.gr/ime/gymnasium/index.php?p=lemma&id=806&lang=1
 • Βιβλιοπαρουσίαση και κριτική του R. Polito, The Sceptical Road: Aenesidemus’ Appropriation of Heraclitus, Brill, Leiden, 2004, στο  RHIZAI, ΙΙ. 2, 2005, σσ. 293-300.
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • 2017  ΕΔΙΠ στο τμήμα ΙΦΕ  του ΕΚΠΑ
 • 2001-2017  Φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση
 • 1994-1999  Μουσειοπαιδαγωγός στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Σχετικά αρχεία

Κατεβάστε το βιογραφικό σε μορφή: PDF.