Αρχική » Άνθρωποι » ΕΔΙΠ / ΕΤΕΠ » Φιλίππου Μιχάλης

Μιχάλης Φιλίππου

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: E.ΔΙ.Π.
Γνωστικό αντικείμενο: Λογική και Φιλοσοφία της Γλώσσας - Μεσαιωνική Φιλοσοφία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : +30 210-7275508
Φαξ : +30 210-7275530
E-mail: mfilippou@phs.uoa.gr
Ώρες υποδοχής:

Παρασκευή 12:00-2:00μμ

Διεύθυνση επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Ι.Φ.Ε.
Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια
15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στη φιλοσοφία, King's College (KCL), Πανεπιστήμιο Λονδίνου (2006). Περιοχή έρευνας: Φιλοσοφική λογική, Φιλοσοφία της γλώσσας, Αναλυτική Μεταφυσική.Τίτλος διατριβής: Evaluating and Super-valuating Fictions (65.000 περ. Λέξεις). Επόπτης: Prof. Mark Sainsbury. Εξεταστές: Prof. Peter Lamarque και Prof. Ian Rumitt.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη φιλοσοφία (Μ.Α), University College (UCL), Πανεπιστήμιο Λονδίνου (1993).Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Νeo-Fregean Approaches to Kripke's Puzzle. Περιοχή: Φιλοσοφία της Γλώσσας.

Πτυχίο φιλοσοφίας ενιαίας φιλοσοφικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1988). Βαθμός πτυχίου: Άριστα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Φιλοσοφική Λογική
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας
 • Μεσαιωνική Φιλοσοφία
 • Αναλυτική Μεταφυσική

Μαθήματα - Σεμινάρια

Ενδεικτική διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο

 • Μεσαιωνική φιλοσοφία (Μ.Ι.Θ.Ε, εαρινά εξάμηνα ακαδημαϊκών ετών 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2019-2020).
 • Εισαγωγή στην Κατηγορηματική Λογική (Ι.ΦΕ, χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκών ετών 2018-19, 2019-20, μαζί με τον Καθηγητή Κ. Δημητρακόπουλο).
 • Φιλοσοφική Λογική (Ι.ΦΕ, χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-20)
 • Εισαγωγή στη Συμβολική Λογική (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-17)
 • Αναλυτική Φιλοσοφία:  (Ι.Φ.Ε εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-18, μαζί με τον Επίκουρο Καθηγητή Γιάννη Στεφάνου).

Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο

 • Η μεταφυσική της τροπικής λογικής (Μ.Ι.Θ.Ε, εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2006-7).
 • Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: Σημασιολογικά προβλήματα του μυθοπλαστικού λόγου και το πρόβλημα του ορισμού της αλήθειας στη μυθοπλασία. (Μ.Ι.Θ.Ε, εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2007-8).
 • Θέματα φιλοσοφίας της θρησκείας (Μ.Ι.Θ.Ε, εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2008-9).
 • Τα Φυσικά του Αριστοτέλους (βιβλίο Β) (Ι.Φ.Ε, εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Με τον Επίκουρο Καθηγητή Μιχάλη Σιάλαρο)

Άλλη διδασκαλία

 •  Σεπτέμβριος 2001- Οκτώβριος 2017: Φιλόλογος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης.

Οργάνωση σεμιναρίων

Οργάνωση σεμιναρίου με θέμα Φιλοσοφική Θεολογία: Λογικές όψεις του ορθόδοξου δόγματος. Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Άρτος Ζωής την Άνοιξη του 2015 και απευθυνόταν σε επαγγελματίες φιλοσόφους και θεολόγους. Ως βασικός εισηγητής του σεμιναρίου ανέπτυξα κυρίως το πρόβλημα της λογικής συνοχής του τριαδικού δόγματος και του δόγματος της ενσαρκώσεως.

Οργάνωση και διεύθυνση ερευνητικών προγραμμάτων

Φθινόπωρο 2016 - φθινόπωρο 2018: Ένας από τους δύο οργανωτές στο χρηματοδοτούμενο από το Institut fur Christliche Philosophie, Universitat Innsbruck, υποπρόγραμμα παγκόσμιου ερευνητικού προγράμματος υπό την αιγίδα του Temleton University, με θέμα Concepts of God.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 •  «Ονόματα σε μυθοπλαστικές αφηγήσεις: Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη σημασιολογική τους λειτουργία» Δευκαλίων 26/2: 195­239, Δεκέμβριος 2008.
 • «Επιχειρήματα για την απόδειξη ύπαρξης του Θεού: Μια επί τροχάδην επισκόπηση της δομής, της εξέλιξης και των προβλημάτων τους», Cogito 10: 50-57, Ιούλιος 2010.
 • Fictionalism about fictional names', Philosophical Inquiry, Volume 38, Issue 1/2: 19-33, Winter/Spring 2014.
 • Νικολάου Ταψή, Μιχάλη Φιλίππου κ.ά: «Σχεδιασμός και Δημιουργία Παιγνιωδών μαθησιακών δραστηριοτήτων σε εικονικούς κόσμους για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών». Συλλογική ανακοίνωση δημοσιευμένη στα πρακτικά του Πρώτου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες που έλαβε χώρα στην Ρόδο τον Οκτώβριο του 2014 υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • «Η σημασία της περί δύο πολιτειών διδασκαλίας στην πολιτική φιλοσοφία του Αυγουστίνου». Δημοσιευμένο στα πρακτικά του συνεδρίου Θρησκεία και Πολιτική που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Νοέμβριο 2015, σσ 103-120, Εκδόσεις: Άρτος Ζωής, Νοέμβριος 2016.
 •  (με τον Στέλιο Βιρβιδάκη), Επιχειρήματα για την Ύπαρξη του Θεού και Άλλα Δοκίμια Αναλυτικής Φιλοσοφίας της Θρησκείας . Εκδόσεις: Άρτος Ζωής (Αθήνα, 2018). Η συνεισφορά μου στον τόμο συνίσταται στα ακόλουθα:
(α) (με τον Στέλιο Βιρβιδάκη) «Εισαγωγή: Αναλυτική φιλοσοφία της Θρησκείας» (5.500 περ. λέξεις).
(β) «Αναλυτικά Επιχειρήματα για την Ύπαρξη του Θεού» (54.000 περ. Λέξεις).
(γ) Μαζί με την Πέγκυ Βουτσινά) «Μεταρρυθμισμένη γνωσιολογία: Η Φιλοσοφία και η Θεολογία της» (άρθρο 11.000 περ. λέξεις).
(δ) «Θέματα Αναλυτικής Φιλοσοφικής Θεολογίας» (εργασία 18.000 περ. λέξεων που αποτελεί το επίμετρο του τόμου).
 • «Η Τριαδολογία του De Trinitate έργου του αγίου Αυγουστίνου και οι κριτικοί της» (Ανακοίνωση 10.000 περ. λέξεων).  Δημοσιευμένη στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Πατρολογίας που διοργάνωσε, μαζί με άλλους φορείς, το Ίδρυμα Άρτος Ζωής και οι γαλλικές εκδόσεις Sources Chretiennes»  με αφορμή την 75η επέτειο των «Sources Chretiennes» τον Φεβρουάριο 2018.
 • «Βούληση και θρησκευτική Πίστη» (Δημοσιευμένο στα πρακτικά του συνεδρίου Για τη θρησκευτική Πίστη που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Νοέμβριο 2018, σσ 103-120, Εκδόσεις: Άρτος Ζωής, Νοέμβριος 2019.

 Υποτροφίες

Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Αγγλία από τον Οκτώβριο του 1992 έως και το Μάρτιο του 1996.

Υποτροφία για το Ακαδημαϊκό έτος 1997-98 με τη μορφή θέσης επί συμβάσει Λέκτορα στο KCL.

Άλλες Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Κριτής φιλοσοφικών άρθρων που υπεβλήθησαν στο περιοδικό Δευκαλίων.

Κριτής περίπου τριάντα ανακοινώσεων για το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (Αθήνα 4-10 Αυγούστου 2013) στις περιοχές της Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας, Αναλυτικής Μεταφυσικής και Φιλοσοφίας της Γλώσσας.

Οργάνωση πολλών σεμιναρίων και ημερίδων στη Ρόδο με θέμα τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση.