Αρχική » Άνθρωποι » ΕΔΙΠ / ΕΤΕΠ » Δοξανάκη Αναστασία

Δοξανάκη Αναστασία

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό αντικείμενο: Μουσειολογία, Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και
Επικοινωνία
Τομέας: Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : +30 210-7275572
Φαξ : +30 210-7275530
E-mail: adoxana[@]phs.uoa.gr
Ώρες υποδοχής:

Τρίτη 12.00-14.00 καθώς και άλλες ημέρες κατόπιν επικοινωνίας

Προσωπική Ιστοσελίδα:  
Διεύθυνση επικοινωνίας:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Τμήμα Ι.Φ.Ε., Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια 15771

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • 2011  Διδάκτωρ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής «Τα Αρχαιολογικά Μουσεία των Αθηνών και η επικοινωνία τους με το κοινό»
 • 2001  Master of Arts in Museum Studies, University College London, UK
 • 1999  Πτυχίο  Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Κατεύθυνση : Αρχαιολογία. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Μουσεία και Ζητήματα Επικοινωνίας με το Κοινό
 • Ζητήματα Ερμηνείας και Έκθεσης Συλλογών
 • Μουσεία και Εκπαίδευση
 • Αρχαιολογία
 • Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Επιλογής:

 • Μουσειολογία
 • Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών
 • Μουσεία Επιστημών και Τεχνολογίας

Μεταπτυχιακά σεμινάρια και μαθήματα

 • Μουσεία και Επικοινωνία με το Κοινό (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μουσειακών Σπουδών, ΕΚΠΑ)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 • Σημανδηράκη Χ., Δοξανάκη Α., Δερμιτζάκη Α., «Η σχέση των μουσείων με την τοπική κοινωνία. Το παράδειγμα του Εθνογραφικού και Λαογραφικού Μουσείου Φαλτάιτς», Πρακτικά 2ου Συνεδρίου ΕΣΔΙΑΠΟΚ για τη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (υπό δημοσίευση).
 • Dermitzaki., A, Doxanaki A., 2018. “National law and policy concerning university museums: the case of University Museums of the National and Kapodistrian University of Athens, Greece»,  in Mouliou M., Soubiran, S., Talas, S., and Wittje R (Eds)., Turning Inside Out. Collections, Audiences and Stakeholders. Proceedings Of The 16th Annual Meeting Of The Universeum European Academic Heritage Network National And Kapodistrian University Of Athens, 11 – 13 June 2015, Greece. National and Kapodistrian University Press. pp.241-248.
 • Doxanaki A., 2017. “Development of Balkan Medical Museums and their contribution to the History of Medicine: Examining the Role of Medical Collections of the National and Kapodistrian University of Athens” in Archives of the Balkan Medical Union, Vol. 52, Nr. 1, March, pp. 72-77.
 • Doxanaki A., 2017. “Public Perceptions about Archaeology and its Interrelation with Museums: Case Study of the Archaeological Museums in Athens, Greece”, In International Journal of Advanced Research and Review, Feb. Vol. 2, pp. 15-35.
 • Δοξανάκη, Α., 2013. «Τα αρχαιολογικά μουσεία και η επικοινωνία τους με το κοινό: Ανασταλτικοί παράγοντες επιρροής στο μοτίβο της επισκεψιμότητας των  αρχαιολογικών μουσείων της Αθήνας». Το Μουσείο 8 και 9, Κέντρο Μουσειακών Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σσ. 60-71.
 • Doxanaki, A., Dermitzaki A., Zounis, P., Panagiaris, G., Tsilaga L., 2012. “Local Museums and Sustainable Regional Development in Greece: Assessment and Perspectives”. In Amoêda, R., Lira, S., Pinheiro, C. (Eds). PROCEEDINGS of the 3rd conference Heritage 2012 – Heritage and Sustainable Development .Porto: Green Lines Institute.
 • Δερμιτζάκη Κ., Δοξανάκη Τ., Λιναρδάκης, Μ., 2009.  «Πολιτιστικός Τουρισμός και   Τοπικά Μουσεία. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταξύ τους σχέση. Το Μουσείο 6, Κέντρο Μουσειακών Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σσ.20-29.

Σχετικά αρχεία

Κατεβάστε το βιογραφικό σε μορφή: PDF.