Αρχική » Άνθρωποι » ΕΔΙΠ / ΕΤΕΠ » Αναστασία Ελευθεριάδου

Αναστασία Δ. Ελευθεριάδου

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: E.ΔΙ.Π.
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία και Φιλοσοφία  των Βιοϊατρικών Επιστημών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210 7275593
Φαξ : 210 7275530
E-mail: aneldi[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής:

Τρίτη και Παρασκευή 12.00-14.00 (κατόπιν επικοινωνίας μεσω e-mail)

Διεύθυνση επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Ι.Φ.Ε.
Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια
15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

1987-1989   Εκπόνηση  διατριβής στη γερμανική γλώσσα με τους  Καθηγητές Dr. Dr. W. Stegmüller και Dr. W. Balzer στον τομέα ‘’Φιλοσοφία-Λογική-Επιστημολογία” με θέμα: «Die Struktur der hippokratischen Theorie der Medizin. Logischer Aufbau und dynamische Entwicklung der Humoralpathologie”.

Το περιεχόμενο της διατριβής αφορά στην εφαρμογή της στρουκτουραλιστικής μεθόδου (αξιωματοποίηση των θεωριών μέσω της τυπικής λογικής) σε δύο αρχαίες ελληνικές ιατρικές θεωρίες (Ιπποκράτης-Γαληνός) με στόχο να αναδειχθεί η λογική τους δομή και ως εκ τούτου σύμφωνα με τα στρουκτουραλιστικά κριτήρια και η επιστημονικότητά τους. Άλλος ένας στόχος της διατριβής ήταν επίσης να καταδείξει,  πώς οι δύο  αυτές θεωρίες συνδέονται μεταξύ τους με το δυναμικό Μοντέλο της Προόδου, όπως το εννοεί ο Thomas Kuhn και ο Στρουκτουραλισμός .

Ιούνιος 1989   Αποδοχή και βαθμολόγηση της διατριβής με βαθμό magna cum laude  από το Ινστιτούτο Φιλοσοφίας, Λογικής και Επιστημολογίας του Παν.  Ludwig Maximilian του Μονάχου  (LMU). Προφορικές εξετάσεις (Rigorosum) σύμφωνα με την Promotionsordnung του LMU στους Τομείς Φιλοσοφία, Τυπική Λογική και Επιστημολογία στα πλαίσια της ανακήρυξης σε διδάκτορα (βαθμός magna cum laude = 1).

1984-1986  Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Aufbaustudium) στο Institut fuer Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie του  Παν/μιου LUDWIG MAXIMILIAN  του Μονάχου, με  συγ-γραφή και παρουσίαση οκτώ επιστημονικών εργασιών στα σεμινάρια των Καθηγητών κ.κ. Steggmüller, Balzer, Hinst, Blau,  Beierwaltes κ.α.

1977-1981  Εισαγωγή στη Φιλοσοφική Σχολή του  Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από πανελλήνιες εξε-τάσεις  (σειρά επιτυχίας: πρώτη). Σπουδές Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής  Σχολής Αθηνών (ΦΠΨ). Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με βαθμό άριστα (9.03).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Θεωρία της επιστήμης(Wissenschaftstheorie)
 • Γερμανικός Στρουκτουραλισμός
 • Επιστημολογία των Πρακτικών-Εφαρμοσμένων  Επιστημών
 • Ιστορία  και Θεωρία των  Βιοϊατρικών Επιστημών
 • Ιστορία και Θεωρία των Επιστημών της Αρχαιότητας-Αρχαία Ιατρική
 • Ιστορία και Θεωρία της Αθλητικής Επιστήμης
 • Ιστορία και Θεωρία των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά:

 • Θεωρία της Επιστήμης (ΤΕΑΠΗ)
 • Εργαστήριο Συγγραφικής(ΜΙΘΕ)
 • Εργαστήριο Η/Υ-Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΜΙΘΕ)

Επιλογής:

 • «Ειδικά θέματα  Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Εισαγωγή στις βασικές αρχές του Γερμανικού Στρουκτουραλισμού»(ΜΙΘΕ)
 • «Ειδικά θέματα Μεθοδολογίας και Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών»(ΜΙΘΕ)

Μεταπτυχιακά

 • «Θεωρία της Επιστήμης» (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Aύγουστος 2013    Μέλος στην επιτροπή κρίσεως και προεδρίας στο 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Αθήνα  και συμμετοχή με επιστημονική ανακοίνωση στον τομέα «Philosophy of Sport».

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1998-2001   Συμμετοχή - σε συνεργασία με τον  τ. πρύτανη, καθηγητή, κ. Π. Γέμτο - στο ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε. με θέμα την Αυτονομία των ελληνικών Πανεπιστημίων και συγγραφή του κεφαλαίου με τίτλο :  «Η συστηματοποίηση του μοντέλου της Αυτονομίας της Επιστήμης μέσω της Θεωρίας της Αυτό-οργάνωσης».

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

1979-80   Martin Heidegger : «Τι είναι Μεταφυσική;».  Μετάφραση του άρθρου του Μ. Heidegger  “Was ist Metaphysik?» και δημοσίευση της στον τόμο  «Μεταφυσική», Αθηναϊκός Κύκλος Φιλοσοφίας, Αθήνα  (1980)

Βιβλία

1991   A. Eleftheriadis, “Die Struktur der hippokratischen Theorie der Medizin.  Logischer Aufbau und dynamische Entwicklung der Humoralpathologie”  στη σειρά Φιλοσοφία, (Bd./Vol.330), Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Συγγράμματα από τον εκδοτικό οίκο Peter Lang (Frankfurt am Main, 1991).

2012   Α. Δ. Ελευθεριάδη, «Eισαγωγή στις βασικές Αρχές του Γερμανικού Στρουκτουραλισμού»  (εγκ. για έκδοση από τον εκδ. οίκο ΠΑΠΑΖΗΣΗ).  

Άρθρα

1991   W. Balzer and A. Eleftheriadis, “A Reconstruction of Hippokratic Humoral Theory of Health”, Journal for General Philosophy of Science, Vol. 22: 207-227. 

Η αυστηρή λογική ανακατασκευή της Ιπποκρατικής θεωρίας με την χρήση της τυπικής λογικής έγινε σε συνεργασία με τον  επιβλέποντα Καθηγητή κ. W. Balzer με στόχο την παρουσίαση της εργασίας  αυτής στον αγγλοσαξωνικό χώρο.

 

1996   A. Eleftheriadis, “Der Begriff  “Praktischer Fortschritt” in den biomedizinischen  Wissenschaften. Strukturalistischer Ansatz zur Rekonstruktion wissenschaftstheoretischer Begriffe in der Medizin” ( «Η έννοια „Πρακτική Πρόοδος“ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.  Η στρουκτουραλιστική προσέγγιση στην ανακατασκευή επιστημολογικών εννοιών στην ιατρική») Journal for General Philosophy of Science,Vol.27:15-27.

Το άρθρο αυτό αποτελεί μια απάντηση στο συχνά διατυπωμένο  επιστημολογικό  ερώτημα, εάν είναι δυνατόν να οριστεί επακριβώς η έννοια της επιστημονικής προόδου των Θεωριών.Πράγματι  η απάντησή μας κατέδειξε,  ότι  η έννοια αυτή διαθέτει λογική δομή, που μπορεί να περιγραφεί μαθηματικά.  Η εργασία αυτή θα μπορούσε να  αποτελέσει το βασικό μεθοδολογικό βήμα για την λογική ανακατασκευή της δομής και άλλων  ιδιότυπων επιστημολογικών εννοιών.

2008   Α. Δ. Ελευθεριάδη: «Το επιστημολογικό  πρόβλημα  του σχηματισμού των  Θεωριών στην Αθλητική Επιστήμη. Θεωρητικά Στοιχεία, Θεωρητικά Δίκτυα και οι Νόμοι των Διασυνδέσεων» στον Τομέα «Θεωρία της Αθλητικής  Επιστήμης» (εγκ .για δημοσίευση  στο περ. ΝΕΥΣΙΣ).

2010    Α. Δ. Ελευθεριάδη: «Η διεπιστημονική φύση της   Προόδου στην  Αθλητική  Επιστήμη. Θεωρητικότητα και Αναγωγή ως ενδογενή συστατικά μιας ενιαίας επιστήμης» στον Τομέα «Θεωρία της Αθλητικής Επιστήμης» (εγκ. .για δημοσίευση  στο περ. ΝΕΥΣΙΣ).

Άλλες πληροφορίες

1997-2001    Πρόσληψη στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης  (ΜΙΘΕ)  του Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα, για τη διδασκαλία των μαθημάτων :       

α) «Ειδικά θέματα  Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Εισαγωγή στις βασικές αρχές του Γερμανικού Στρουκτουραλισμού».

β)«Ειδικά θέματα Μεθοδολογίας και Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών».

2003-2004    Διδασκαλία του μαθήματος «Θεωρία της Επιστήμης» στο Τμήμα Επιστήμης της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν προκήρυξης.

1998-2012    Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Θεωρία της Επιστήμης» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Βιολογία της Άσκησης» του Τμήματος Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80.

Ακ. έτος 2014-17    Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος ¨ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ¨ (εργαστηριακό μάθημα) και του υποχρεωτικού μαθήματος Εργαστήριο Η/Υ-Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στους προπτυχιακούς φοιτητές του ΜΙΘΕ ως μέλος Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.       

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1983-1991   Παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο σύμβαση αορίστου χρόνου με το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας και εργασία  ως καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού στο Γερμανικό Γυμνάσιο Klenze της Βαυαρίας.

1987-1988   Εξωτερική συνεργάτιδα-μεταφράστρια του Υπουργείου Συγκοινωνιών της Βαυαρίας.      

1989-1990    Διδασκαλία στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Μονάχου σε σεμινάρια Αρχαίας και Νέας ελληνικής γλώσσας και Φιλοσοφίας.

1991   Πρόσληψη κατόπιν γραπτών εξετάσεων στη Βαυαρική τράπεζα Bayerische Hypothecken und Wechselbank AG (HYPO-BANK) στο Μόναχο και επιμόρφωση σε μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης της τράπεζας σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα (καταθέσεις, δάνεια, dealing room).

1991-1996    Σύμβουλος πελατείας στο private-banking στον γερμανικό και ελληνικό  ιδιωτικό τραπεζικό τομέα (HYPO-BANK - Μόναχο,  Bayerische Vereins-bank- Αθήνα ).

2005-2014    Διοικητικός υπάλληλος του Τμ. ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ.      

28-05-2014    Διορισμός σε θέση του κλάδου Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4009/2011  και μετά από κρίση και εισήγηση Τριμελούς  Επιτροπής (ΦΕΚ-1345Β/28-5-14).

Σχετικά αρχεία

Κατεβάστε το βιογραφικό σε μορφή: PDF.