Αρχική » Άνθρωποι » Διοικητικό και λοιπό προσωπικό

Μέλη Διοικητικού Προσωπικού

Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Email Fax
Μαρία Γκίκα      
(Γραμματέας τμήματος) 210-727-5586 210-727-5530
(Π.Μ.Σ. «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας») 210-727-5586    
Μαρία Κατράνη 210-727-5571  
Πανγιώτα Μπουκουβάλα    
Μαρούλα Ξανθοπούλου 210-727-5518  
Ελευθερία Σάββα 210-727-5590  
(Π.Μ.Σ. «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη») 210-727-5506    
       

Βιβλιοθήκη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Email
Γεωργία Ντούνια 210-727-5503
Αναστάσιος Μπελάλης 210-727-5559
(Βιβλιοθήκη)  
     
     

Επιστασία

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Email Fax
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος 210-727-5550   210-727-5561
Γεώργιος Βλάχος 210-727-5550