Αρχική » Άνθρωποι » Διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ » Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : (+30) 210 727 5523
E-mail: cdimitr[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Πέμπτη, 12.00-14.00
Προσωπική Ιστοσελίδα: mpla.math.uoa.gr/~cdimitr/
Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Ι.Φ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, 15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • 1971-1975  Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1976-1980  Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ (U.K.)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Μαθηματική Λογική
 • Θεωρία Συνόλων
 • Ιστορία της Λογικής

Μαθήματα – Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά:
 • Κ026. Στοιχεία Λογικής και Θεωρίας Συνόλων
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά:
 • Ι204. Ιστορία της Λογικής

ΠΜΣ «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας»

 • Λογική
 • Ιστορία της Λογικής

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 • C. Dimitracopoulos: On end extensions of models of subsystems of Peano arithmetic, Theoret. Comput. Sci. 257 (2001), 79--84.
 • Κ. Δημητρακόπουλος: Αλήθεια και Απόδειξη: Τα θεωρήματα του Goedel, Νεύσις 11 (2002), 75-84.
 • A. Sirokofskich and C. Dimitracopoulos: On a problem of J. Paris, J. Logic Comput. 17 (2007), 1099--1107.
 • Ch. Cornaros and C. Dimitracopoulos: On two problems concerning end extensions, Arch. Math. Logic 47 (2008), 1--14.
 • Κ. Δημητρακόπουλος: Η Αριστοτέλεια Συλλογιστική, στο Στιγμές και Διάρκειες, Δ. Αναπολιτάνος (επιμ.), Νεφέλη, 2009, 101—118.
 •  Ε. Γιαννακούλιας και Κ. Δημητρακόπουλος: Η πληρότητα του προτασιακού λογισμού των Στωϊκών, Νεύσις 20 (2011/2012), 130--165.
 • C. Dimitracopoulos and V. Paschalis: End extensions of weak arithmetic theories, Notre Dame J. Form. Log. 57(2016) 181-193.
 • C. Dimitracopoulos and V. Paschalis: End extensions of models of arithmetic theories II, Proceedings of 11th Panhellenic Logic Symposium (Delphi, July 2017), 226-231.
 • Κ. Δημητρακόπουλος και Δ. Καπάνταης: Λογική στο Γ. Καραμανώλης (επιμ.), Εισαγωγή στην Αρχαία Φιλοσοφία, ΠΕΚ, 2017, 91-143

Άλλες πληροφορίες

 • Κριτής (referee) 24 εργασιών για διάφορα επιστημονικά περιοδικά, όπως Annals of Pure and Applied Logic, Archive for Mathematical Logic, Fundamenta Mathematicae, Journal of Symbolic Logic, Notre Dame Journal of Formal Logic, Theoretical Computer Science κ.α.
 • 135 ανασκοπήσεις (reviews) περιλήψεων για τόμους πρακτικών διαφόρων πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων, όπως Computability in Europe 2007 (Siena), 23rd World Congress of Philosophy (Αθήνα, 2013), 33rd Weak Arithmetics Days (Gothenburg, 2014), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα, 2014).
 • 96 ανασκοπήσεις ερευνητικών άρθρων για το περιοδικό Mathematical Reviews, καθώς και 8 βιβλιοκρισίες για τα περιοδικά Mathematical Reviews (3), Journal of Symbolic Logic (3) και Metascience (4).
 • Συν-επιμελητής έκδοσης του τόμου Proceedings of Logic Colloquium 2005, Lecture Notes in Logic 28, Cambridge University Press, 2008.
 • Συν-επιμελητής έκδοσης του τόμου Proceedings of Computability in Europe 2008, Lecture Notes in Computer Science 5028, Springer-Verlag, 2008.
 • Συν-επιμελητής έκδοσης του τόμου New Studies in Weak Arithmetics, Lecture Notes 205, CSLI Publications, Stanford, 2013.
 • Επιβλέπων 24 πτυχιακών εργασιών (στο Τμήμα ΜΙΘΕ), 14 διπλωματικών εργασιών (1 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και 13 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών) και 3 διδακτορικών διατριβών (2 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και 1 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών).
 • Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 7 διδακτορικών διατριβών και μέλος εξεταστικής επιτροπής 35 διπλωματικών εργασιών και 39 διδακτορικών διατριβών (σε διάφορα ελληνικά ΑΕΙ).