Αρχική » Άνθρωποι » Αναπληρωτές Καθηγητές » Ελένη Γέμτου

Ελένη Γεμτου

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Αναπληρλώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία της Τέχνης σε σχέση με τις Επιστήμες
Τομέας: Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210-7275521
E-mail: egemtos[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Κατόπιν ραντεβού μέσω e-mail
Προσωπική Ιστοσελίδα:  
Διεύθυνση επικοινωνίας: Σαλαμίνος 37, 15343 Αγία Παρασκευή

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • Κλ.Αρχαιολογία (Magister Artium, Ludwig Maximilian Universitaet, Muenchen)
 • Ιστορία της Τέχνης (Διδακτορικό Δίπλωμα στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Μεθοδολογία της Ιστοριογραφίας της Τέχνης
 • Σχέση Τέχνης και Επιστήμης
 • Σχέση  Εικαστικών Τεχνών με άλλες Τέχνες

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά:
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
Επιλογής:
 • Μοντέρνα Τέχνη
 • Τέχνη της Ιταλικής Αναγέννησης
 • Εικαστικές Τέχνες και Κινηματογράφος

Μεταπτυχιακά

 • Μεθοδολογία της Ιστοριογραφίας της Τέχνης

 • Επιστήμη και Τέχνη

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 • «Die Rolle der Tradition in der modernen Kunst Griechenlands», Thetis. Mannheimer Beiträge zur klassischen Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zypern , Bd.11-12, Mannheim 2005.
 • «Τέχνη και Ομορφιά: το χρονικό μιας αθάνατης σχέσης», Cogito , τευχ.8, Μάιος 2008
 • «Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης», Επιστήμη και Κοινωνία , τευχ.20, 2008, σ.199-218.
 • «Γεωμετρία και αφηρημένη τέχνη», Πρακτικά  Η’ πανελλήνιου συνεδρίου παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης πανεπιστημίου Αθηνών «Μαθηματικά και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» , 6-8 Νοεμβρίου 2008.
 • «Science, Art   and Technology in the Work of M. Duchamp: a Philosophical Approach», Proceedings of the 21st international conference of Philosophy on the topic “Philosophy, art and technology”, International Association of Greek Philosophy, Cyprus Paphos: 21st- 27th of July 2009
 • «Analogies, Metaphors and Models in Art and Science”, Philosophical Inquiry, International Quarterly, vol.XXXI, Summer – Fall 2009, no 3-4, 51-64
 • «Beauty in Art and Science», Anistoriton, vol.11 (2008-9) Art.
 • «Κινηματογράφος και εικαστικές τέχνες», Cogito , τευχ. 09, Μάρτιος 2009, σ.96-99
 • «Subjectivity in Art History and Art Criticism», Rupkatha Journal. On Interdisciplinary Studies in Humanities, vol.2, N.1, 2010 (special Issue: Visual Arts), pp.2-13
 • «Depictions of Sunsets as Information Sources», Leonardo. The Ιnternational Society for the Arts, Sciences and Technology, MIT Press, Volume 44, Issue 1, February 2011, σ.49-53
 • «Medicine for Art’s Sake’?: A Philosophical Study on the Relationship between Medicine, Art and Science», Rupkatha. Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, vol.3, no 4, 2011, 639-650.
 • «The Concept of Crisis in Art and Science», Rupkatha. Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol.5, No 3, 2013
 • «Art without Artistic Intention: The Case of Planking», Anistoriton Journal, vol. 14 (2014-2015) ArtHistory , 1-10.
 • «Exploring the Possibilities of Postdramatic Theater as Educational Means», International Journal of Education and the Arts, Vol. 15, No12, Sept.20, 2014.