Αρχική » Άνθρωποι » Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο Τομέας Τηλέφωνο Email
Αραποστάθης Ευστάθιος Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας ΙΕΤ 210-727-5583
Γέμτου Ελένη Ιστορία της Τέχνης σε σχέση με τις Επιστήμες ΕΚΤΠ 210-727-5521
Θανασάς Παναγιώτης Ιστορία της Φιλοσοφίας ΦΘΕΤ  
Νικολινάκος Δρακούλης Φιλοσοφία του Νου ΦΘΕΤ 210-727-5539
Στεφάνου Ιωάννης Φιλοσοφική Λογική ΦΘΕΤ 210-727-5508
Τζαφέστα Ελπίδα Τεχνητή Νοημοσύνη   210-727-5522
Χατζημωϋσής Αντώνιος Σύγχρονη Φιλοσοφία ΦΘΕΤ 210-727-5563