Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά

Μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού

Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο Τομέας Τηλέφωνο Email
Αραμπατζής Θεόδωρος Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης ΙΕΤ 210-727-5524
Αραποστάθης Ευστάθιος Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας ΙΕΤ 210-727-5583
Βιρβιδάκης Στέλιος Γνωσιολογία και Ηθική Φιλοσοφία ΦΘΕΤ 210-727-5536
Γέμτου Ελένη Ιστορία της Τέχνης σε σχέση με τις Επιστήμες ΕΚΤΠ 210-727-5521
Γκότσης Γεώργιος Μεθοδολογία και Ιστορία της Πολιτικής
Επιστήμης και Οικονομικής
ΙΕΤ 210-727-5537
Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Λογική ΙΕΤ 210-727-5523
Δρακόπουλος Σταύρος Μεθοδολογία της Οικονομικής ΙΕΤ 210-727-5545
Ιεροδιακόνου Κατερίνα Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΦΘΕΤ 210-727-5533
Καρακώστας Βασίλειος Μεθοδολογία και Φιλοσοφία της Φυσικής ΦΘΕΤ 210-727-5534
Κιντή Βασιλική Αναλυτική Φιλοσοφία του 20ου αιώνα
και Φιλοσοφία της Επιστήμης
ΦΘΕΤ 210-727-5535
Μαντζαβίνος Χρυσόστομος Μεθοδολογία, Φιλοσοφία
και Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών
ΦΘΕΤ 210-727-5578
Μανωλακάκη Ελένη Φιλοσοφία της Γλώσσας ΦΘΕΤ 210-727-5577
Μουτούσης Κωνσταντίνος Γνωσιακή Νευροεπιστήμη ΕΓΝ 210-727-5529
Νικολινάκος Δρακούλης Φιλοσοφία του Νου ΦΘΕΤ 210-727-5539
Πατηνιώτης Εμμανουήλ Ιστορία των Επιστημών
και των Τεχνικών στους Νεότερους Χρόνους
ΙΕΤ 210-727-5514
Πρωτόπαπας Αθανάσιος Γνωσιακή Επιστήμη ΕΓΝ 210-727-5540
Στεφάνου Ιωάννης Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία
με Έμφαση στη Φιλοσοφία Γλώσσας
ΦΘΕΤ 210-727-5508
Τζαφέστα Ελπίδα Τεχνητή Νοημοσύνη ΕΓΝ 210-727-5522
Τύμπας Αριστοτέλης Ιστορία της Τεχνολογίας
στους Νεότερους Χρόνους
ΙΕΤ 210-727-5544
Χατζημωϋσής Αντώνιος Σύγχρονη Φιλοσοφία ΦΘΕΤ 210-727-5563
Χατζής Αριστείδης Φιλοσοφία και Θεωρία Θεσμών και Δικαίου ΦΘΕΤ 210-727-5565
Χριστιανίδης Γιάννης Ιστορία των Μαθηματικών ΙΕΤ 210-727-5527
Ψύλλος Στάθης Φιλοσοφία της Επιστήμης-Μεταφυσική ΦΘΕΤ 210-727-5538