Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Καθηγητές » Γκότσης Γεώργιος

Γιώργος Γκότσης

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία και Ιστορία της Πολιτικής Επιστήμης και της Οικονομικής
Τομέας: Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210 7275537
Φαξ : 210 7275530
E-mail: ggotsis[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Παρασκευή, 11:00 - 12:00
Διεύθυνση επικοινωνίας: Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
Πανεπιστημιούπολη, 15771  Άνω Ιλίσια

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος της Σχολής  Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • D.E.A. της σχολής Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική, Πανεπιστήμιον Αθηνών
 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορία οικονομικών ιδεών στην αρχαιότητα, οικονομική και κοινωνική ιστορία
 • Επιχειρησιακή Ηθική: Ανθρωπιστικό μάνατζμεντ
 • Εργασιακή πνευματικότητα, διαφορετικότητα στην εργασία, πνευματική και υπηρετική ηγεσία
 • Επιχειρηματικότητα και θρησκεία

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά
 • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης (με Καθ. Σ. Δρακόπουλο)
 • Αρχές Οικονομικής II  (Ακαδ. Έτος 2013-14).
 • Εισαγωγή στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ακαδ. Έτος 2014-15)
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
 • Ιστορία οικονομικής σκέψης του 20ου αιώνα (με Καθ. Σ. Δρακόπουλο)
Επιλογής
 • Ειδικά θέματα στην οικονομική ιστορία
 • Ειδικά θέματα στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
 • Οργανωσιακή συμπεριφορά και ηγεσία

Μεταπτυχιακά

 • Ηθική και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (2007-13).
 • Ηθική και φιλοσοφία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών και επιχειρήσεων (ΠΜΣ Ι.Φ.Ε.Τ. και Β.Ε.Γ.ΕΣ., 2013-14, 2014-15).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

Α. Ερευνητικά άρθρα

 • Γ. Γκότσης, 1998. «Εξουσία και πολιτική εκκλησιολογία στην ευρωπαϊκή μεσαιωνική πολιτειολογική σκέψη», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τεύχος 11 (1998):  99-135.
 • Γ. Γκότσης, 2000a. «Η κανονιστική θεμελίωση της ιδιοκτησίας στην ευρωπαϊκή μεσαιωνική σχολαστική σκέψη», Νεύσις 9 (2000): 33-56.
 • Γ. Γκότσης, 2000b. «Η παπική ιεροκρατική πολιτική θεωρία και η αναίρεσή της στη μεσαιωνική κοσμική διανόηση», Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 28 (2000): 111-142. 
 • Γ. Γκότσης, 2000c.Το αίτημα της αυτονομίας στο νεώτερο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο: Ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις.Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 15(2000):99-140.
 • S. Drakopoulou-Dodd and George Gotsis 2000.Some economic implications of synoptic gospel theology: a short overview. History οf economic ideas VIII (2000/2): 7-34.
 • George Gotsis and  S. Drakopoulou-Dodd 2002. Economic Ideas ίη the Pauline Epistles of the New Testament. History οf Economics Review 35 (June 2002):13-34.
 • Γ. Γκότσης, 2003a. «Πρότυπα και αρχές οικονομικής ηθικής στη θεωρία και πρακτική της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας: μία εμπειρική προσέγγιση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111/12 (2003): 291-326.
 • Γ. Γκότσης, 2003b.«Η κυριαρχία του εθνικού κράτους στην ισπανική θωμιστική σκέψη του ΧVΙ αιώνα και οι εγγενείς περιορισμοί της», Νεύσις, 12 (2003): 81-107.
 • George Gotsis  and S. Drakopoulos 2004. Α meta-theoretical assessment οη the decline of scholastic economics. History of Economics Review No 40 (Summer 2004): 19-45.
 • George Gotsis and  S. Drakopoulou-Dodd 2004.Economic Ideas in the Epistle of James.  History of Economic Ideas XII/1 (2004): 7-35.
 • Γ. Γκότσης, 2006. «Η σύγχρονη οικονομική ανάλυση της θρησκείας: προβλήματα και εφαρμογές», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 119/Α (2006): 27-62.
 • Γ. Γκότσης 2007a. «Η συμβολή της θεωρίας ορθολογικής επιλογής στην ανάλυση της θρησκείας», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 24 (2007): 3-25. 
 • Γ. Γκότσης, 2007b. «Οικονομική ηθική και κοινωνική πολιτική στη σύγχρονη ρωμαιοκαθολική και προτεσταντική κοινωνική σκέψη», Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique des droits de lhomme), τόμ.ΙΧ,τεύχ.35 (2007):769-821.
 • S. Drakopoulou-Dodd and George Gotsis 2007a.An Examination of the Inter-Relationships Between Entrepreneurship and Religion. International Journal of Entrepreneurship and Innovation  8(2): 93 - 104.
 • S. Drakopoulou-Dodd and George Gotsis 2007b.Labour is holy but business is dangerous: Enterprise Values From the Church Fathers to the Reformation. Journal of Enterprising Culture  15 (2): 133-163.
 • George Gotsis 2007. Socio-economic Ideas in the Petrine Epistles of the New Testament.Storia del Pensiero Economico (2007/2): 67-105.
 • George Gotsis  and G. Merianos 2007.Wealth and Poverty in Theodoret of Cyrrhus’ On Providence. Journal of Eastern Christian Studies  59 (1-2): 11-48.
 • Γ. Γκότσης και Ζ. Κορτέζη, 2008. «Η σύγχρονη οικονομική ανάλυση των αμβλώσεων: Θεωρητικά προβλήματα και ερευνητικά ευρήματα» Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique des droits de lhomme), τόμ. Χ,τεύχ.38 (2008):363-404.
 • George Gotsis  and Z. Kortezi 2008. Philosophical foundations of workplace spirituality: a critical approach. Journal of Business Ethics  78 (4): 575-600.
 • George Gotsis and Z. Kortezi 2009.The Impact of Greek Orthodoxy on Entrepreneurship. Journal of Enterprising Communities. People and Places in the Global Economy. 3(2): 152-175.
 • S. Drakopoulou-Dodd and George Gotsis 2009a.Enterprise values in the New Testament and antecedent works.International Journal of Entrepreneurship and Innovation  10 (2): 101-110.
 • S. Drakopoulou-Dodd and George Gotsis 2009b. Introductory Remarks. Special Issue on Entrepreneurship and Religion, International Journal of Entrepreneurship and Innovation,  10 (2): 85-86.
 • George Gotsis and Z. Kortezi 2010. Ethical considerations in organizational politics: expanding the perspective. Journal of Business Ethics 93 (4):497-517.
 • Γ. Γκότσης και Γ. Μέριανος 2011. Η σύγχρονη Οικονομική ως αφετηρία νέων κριτικών τάσεων στην οικονομική ιστορία του ρωμαϊκού κόσμου. Νεύσις  19 (2010/11): 164-207.
 • George Gotsis  and S. Drakopoulos 2011. The Economics of Early Christian Rhetoric: The Case of the Second Petrine Epistle of the New Testament. History of Economic Ideas Vol. XIX, No 1, pp. 17-54.
 • George Gotsis and Z. Kortezi 2011.Bounded self-interest: A basis for constructive organizational politics. Management Research Review 34(4): 450-476.
 • Γ. Γκότσης και Ζ. Κορτέζη 2012. Η διαχείριση των πολιτισμικών διαφορών στο χώρο εργασίας. Προβλήματα, διλήμματα και προοπτικές. Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique des droits de lhomme τόμος 54 (Απρίλιος-Ιούνιος 2012): 299-351.     
 • George Gotsis and G. Merianos  2012. Early Christian Representations of the Economy: Evidence from New Testament Texts.History and Anthropology 23 (4): 467-505.
 • George Gotsis and Z. Kortezi 2013. Ethical Paradigms as Potential Foundations of Diversity Management Initiatives in Business Organizations. Journal of Organizational Change Management 26(6): 948-975.

Β.Βιβλία

 • Γ. Γκότσης, 1996a. Θρησκεία, νεωτερικότητα και σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα. Αθήνα: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996. (σσ. 244).
 •   Γ. Γκότσης, 1996b. Προβλήματα οικονομικής και πολιτικής ηθικής στη βυζαντινή και την πατερική σκέψη. Αθήνα: εκδ. Σάκκουλα, 1996 (σσ. 164).  
 •  George Gotsis and Zoe Kortezi 2014. Critical studies in diversity management literature: A review and synthesis. (Springer Briefs Series in Psychology). Berlin/Dordrecht: Springer. 

Άλλες πληροφορίες

 • Guest Editor (with S. Drakopoulou – Dodd) of a special issue on Entrepreneurship and Religion, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Vol. 10 No 2, May 2009.
 • Member of the Academy of Management (Divisions: Management, Spirituality and Religion interest group, Gender and Diversity in Organizations).
 • Κριτής επιστημονικών εργασιών δε διεθνή περιοδικά (μεταξύ άλλων History of Economic Ideas, Journal of Business Ethicς, Human Relations, Journal of Organizational Change Management, Management Research Review) και διεθνή συνέδρια (της Southern Management Association και της Academy of Management).
 • Αναφορές στη βάση Scopus: Gotsis and Kortezi (2008): 38 αναφορές (88 in Google Scholar)

Σχετικά αρχεία

Κατεβάστε το βιογραφικό σε μορφή: PDF.