Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Καθηγητές » Εμμανουήλ Πατηνιώτης

Μανώλης Πατηνιώτης

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία των Επιστημών και των Τεχνικών στους Νεότερους Χρόνους
Τομέας: Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210 727 5514
Φαξ : 210 727 5514
E-mail: mpatin[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής:

Δευτέρα 10-12. Προτιμότερο να έχει προηγηθεί συνεννόηση μέσω e-mail.

Προσωπική Ιστοσελίδα: www.digiscapes.org
Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη, 157 71 Ζωγράφου.

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) από το Πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1997).
 • Διδακτορικό από το τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Απόπειρες διαμόρφωσης επιστημονικού λόγου στον ελληνικό χώρο του 18ου αιώνα. Αρχές της φυσικής φιλοσοφίας στο έργο του Ευγένιου Βούλγαρη και του Νικηφόρου Θεοτόκη (2001).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορία των επιστημών στον ευρωπαϊκό χώρο τον 17ο και τον 18ο αιώνα.
 • Επιστημονικός λόγος και πολιτισμικό πλαίσιο.
 • Η οικειοποίηση της φυσικής φιλοσοφίας του 18ου αιώνα από τους λογίους της ευρωπαϊκής περιφέρειας.
 • Digital Humanities

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

 • Επιστημονική Επανάσταση
 • Ιστορία Φυσικών Επιστημών
 • Ιστοριογραφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
 • Ελληνική Επιστήμη στους Νεότερους Χρόνους
 • Ιστορία των Επιστημών και των Τεχνικών στους Νεότερους Χρόνους (18ος–20ός αιώνας)
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Σπουδών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Μεταπτυχιακά

 • Θεωρία της Επιστήμης
 • Επιστήμες και Διαφωτισμός
 • Επιστήμες και Τεχνολογία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια
 • Νευτωνισμός
 • Ιστορία της Επιστήμης, 18ος-20ός αιώνας
 • Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 • Manolis Patiniotis, «Newtonianism» στο New Dictionary of the History of Ideas (γενική επιμέλεια Maryanne Horowitz), Charles Scribner's Sons, Detroit 2005, τόμ. 4, 1632-1638.
 • Μανώλης Πατηνιώτης, Έθνος, επιστήμη, ταυτότητες. Η ιστοριογραφία της επιστήμης στην περιφέρεια της Ευρώπης. Εισαγωγή και επιμέλεια αφιερώματος στο περιοδικό Νεύσις 2006,15.
 • Manolis Patiniotis, «Periphery reassessed: Eugenios Voulgaris converses with Isaac Newton», British Journal for the History of Science 2007, 40: 471-490.
 • Kostas Gavroglu, Manolis Patiniotis, Faidra Papanelopoulou, Ana Simões, Ana Carneiro, Maria Paula Diogo, José Ramón Bertomeu Sánchez, Antonio García Belmar, Agustí Nieto-Galan, «Science and Technology in the European Periphery: Some historiographical reflections», His-tory of Science 2008, xlvi: 153-175.
 • Manolis Patiniotis, «Origins of the Historiography of Modern Greek science», Nuncius 2008, 23: 265-289.
 • Μανώλης Πατηνιώτης, «Ο αριστοτελισμός στα χρόνια του Γαλιλαίου» στο συλλογικό τόμο Η δίκη του Γαλιλαίου, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Αθήνα 2011, 53-74.
 • Manolis Patiniotis, «Eclecticism and Appropriation of the New Scientific Methods by the Greek-speaking Scholars in the Ottoman Empire» στο Feza Günergun, Dhruv Raina (επιμέλεια), Science between Europe and Asia: Historical Studies on the Transmission, Adoption and Adaptation of Knowledge, Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York 2011, 193-206.
 • Manolis Patiniotis, «Between the local and the global: History of science in the European periphery meets post-colonial studies», Centaurus 2013, 55: 361–384.
 • Μανώλης Πατηνιώτης, Στοιχεία Φυσικής Φιλοσοφίας: Ο ελληνικός επιστημονικός στοχασμός τον 17ο και 18ο αιώνα, Gutenberg, Αθήνα 2013.
 • Manolis Patiniotis and Pedro M. P. Raposo, «Beyond Fixed Geographies: Moving Localities and the Making of Knowledge», Technology and Culture 2016, 57: 930-939.
 • Manolis Patiniotis and Sakis Gekas, «Greek Travelers in Eastern Europe at the end of the 18th Century: Shifting identities and the production of knowledge across borders», Diasporas: Circulations, Migrations, Histoire 2017, 29: 17-32.
 • Manolis Patiniotis, «Greece, Europe, and the making of the Enlightenment in the Periphery» στο Marja Jalava, Stefan Nygård, Johan Strang (επιμέλεια), Decentering European Intellectual Space,Brill, Leiden-Boston 2018, 221-242.

Άλλες πληροφορίες

 • 2001-2002: Postdoctoral Fellow στο Dibner Institute for the History of Science and Technology, στο Cambridge της Μασαχουσέτης. Αντικείμενο έρευνας: «Η φυσική φιλοσοφία του 18ου αιώνα και οι διαδικασίες ενσωμάτωσής της σε ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια».
 • 2007-2008: Visiting Scholar στο Max Planck Institute for the History of Science, στο Βερολίνο. Αντικείμενο έρευνας: «Μια νέα θεώρηση των σχέσεων κέντρου-περιφέρειας: Η ελληνική επιστήμη του 18ου αιώνα». Η έρευνα αποτέλεσε μέρος του προγράμματος «The Globalization of Knowledge and its Consequences» που συντονίζεται από το Max Planck Institute και το Freie Universität του Βερολίνου.
 • Ιδρυτικό μέλος της ομάδας S.T.E.P. (Science and Technology in the European Periphery). Το S.T.E.P. είναι μια διεθνής ερευνητική ομάδα που ασχολείται με θέματα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Το κύριο αντικείμενό της είναι η μελέτη των διαδικασιών ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας στον ευρωπαϊκό χώρο από το 16ο μέχρι το 19ο αιώνα. Το STEP ιδρύθηκε το Μάιο του 1999 στην Βαρκελώνη και συγκεντρώνει ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Δανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Ρωσίας, της Τουρκίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου.