Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Καθηγητές » Βασίλειος Καρακώστας

Βασίλειος Καρακώστας

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία και Φιλοσοφία της Φυσικής
Τομέας: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210 727 5534
Φαξ : 210 727 5530
E-mail: karakost[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Τετάρτη 13.00 – 15.00
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoa.academia.edu/VassiliosKarakostas
Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 71 Ζωγράφου

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • 1987  Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 1989  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στην Ιατρική Φυσική, Πανεπιστήμιο Surrey
 • 1990  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στη Λογική και Επιστημονική Μεθοδολογία, Πανεπιστήμιο Λονδίνου (LSE)
 • 1995  Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στη Φιλοσοφία και Θεμελίωση της Σύγχρονης Φυσικής, Πανεπιστήμιο Cambridge
 • 1997  Μεταδιδακτορικός Εταίρος (Post Doctoral Research Fellow), Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Cambridge

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Φιλοσοφία και Εννοιολογικά Θεμέλια Κβαντικής Μηχανικής
 • Κβαντική Λογική
 • Θεωρία Κατηγοριών
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Θεωρίες Αλήθειας
 • Διαμάχη Ρεαλισμού/Αντιρεαλισμού στην Επιστήμη
 • Φιλοσοφία Χώρου και Χρόνου
 • Επιστημολογία Σύγχρονης Φυσικής (νεο-καντιανές θεωρήσεις)

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
 • Φιλοσοφία Επιστήμης Ι
 • Φιλοσοφία Επιστήμης ΙΙ
 • Φιλοσοφία της Φυσικής: Φιλοσοφία Χώρου και Χρόνου
Επιλογής
 • Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Θεωρίες Αλήθειας

Μεταπτυχιακά

 • Φιλοσοφία Κβαντικής Μηχανικής
 • Εννοιολογικά Θεμέλια Χωροχρονικών Θεωριών
 • Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας Κβαντικής Μηχανικής
 • Αλήθεια και Επιστήμη

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Βιβλία

 • Karakostas, V., Dieks, D. (eds.) (2014), Perspectives and Foundational Problems in Philosophy of Science, Dordrecht: Springer, pp. 510.
 • Αναπολιτάνος, Δ., Αραμπατζής, Θ., Καρακώστας, Β., Κιντή, Β. (2003), Φιλοσοφία της Επιστήμης, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Συγγραφέας των κεφαλαίων «Φιλοσοφία Χώρου και Χρόνου» (Κεφ. 6) και «Φιλοσοφία Κβαντικής Μηχανικής» (Κεφ. 7) (σσ. 201-332).
Άρθρα
 • Karakostas, V., “Limitations on Stochastic Localization Models of State Vector Reduction”, International Journal of Theoretical Physics 33 (1994), 1645-1659.
 • Karakostas, V., Dickson, M., “Decoherence in Unorthodox Formulations of Quantum Mechanics”, Synthese 102 (1995), 61-97.
 • Karakostas, V., “On the Brussels School’s Arrow of Time in Quantum Theory”, Philosophy of Science 63 (1996), 374-400.
 • Karakostas, V., “The Conventionality of Simultaneity in the Light of the Spinor Representation of the Lorentz Group”, Studies in History and Philosophy of Modern Physics 28 (1997), 249-276.
 • Καρακώστας, Β., «Επί του Προβλήματος της Κβαντικής Μέτρησης: Πραγματικότητα, Αντικειμενικότητα και Πιθανοκρατία στη Σύγχρονη Φυσική», Νεύσις 9 (2000), 95-115.
 • Karakostas, V., “Forms of Quantum Nonseparability and Related Philosophical Consequences”, Journal for General Philosophy of Science 35 (2004), 283-312.
 • Karakostas, V., Hatzidaki, P., “Realism vs. Constructivism in Contemporary Physics: The Impact of the Debate on the Understanding of Quantum Theory and its Instructional Process”, Science & Education 14 (2005), 607-629.
 • Καρακώστας, Β., «Περί της Φύσεως και Ερμηνείας της Κβαντικής Πραγματικότητας: Το Πρότυπο του Ενεργού Επιστημονικού Ρεαλισμού», Νεύσις 14 (2005), 48-77.
 • Karakostas, V., “The Role of Human Mind in Nature”, Encyclopedia of Anthropology, Editor James Birx, State University of New York, New York: Sage Publications, 2006, pp. 1702-1710 (invited article).
 • Karakostas, V., ‘‘Nonseparability, Potentiality and the Context-Dependence of Quantum Objects’’, Journal for General Philosophy of Science 38 (2007), 279-297.
 • Καρακώστας, Β., «Η Πτώση της Χιουμιανής Επιγένεσης», Νεύσις 16 (2007), 88-107.
 • Καρακώστας, Β., «Γνωσιολογικός Σχετικισμός και Θεωρία Σχετικότητας», Φιλοσοφία των Επιστημών, Δ. Σφενδόνη-Μέντζου (επιμ.) Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2008, σσ. 83-99.
 • Karakostas, V., “Humean Supervenience in the Light of Contemporary Science”, Metaphysica 10 (2009), 1-26.
 • Karakostas, V., “From Atomism to Holism: The Primacy of Non-Supervenient Relations”, NeuroQuantology 7 (2009), 635-656 (invited article).
 • Καρακώστας, Β., Σακελλαρίου, Β., «Η Διαλεκτική του «Είναι» και του «Γίγνεσθαι» στην Κλασική και Κβαντική Φυσική», Νεύσις 19 (2010), 101-138.
 • Karakostas, V., “Quantum Mechanics and Reality” in Jonathan Groffe (ed.), Quantum Mechanics, Series: Physics Research and Technology, New York: Nova Science, 2011, pp. 173-194 (invited paper).
 • Καρακώστας, Β., «Αντικειμενικότητα και Σύγχρονη Φυσική: Από τη Μεταφυσική της Υπόστασης στη Μεταφυσική των Σχέσεων», Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γ. Μηλιός & Κ. Θεολόγου (επιμ.), Αθήνα: Εκδόσεις ΕΜΠ, 2011, σσ. 81-94.
 • Karakostas, V., “Truth as Contextual Correspondence in Quantum Mechanics”, forthcoming in Proceedings of Logic, Methodology and Philosophy of Science (14th CLMPS), edited by Pierre Edouard Bour, Gerhard Heinzmann, Wilfrid Hodges and Peter Schroeder-Heister.
 • Karakostas, V., “Realism and Objectivism in Quantum Mechanics”, Journal for General Philosophy of Science 43 (2012), 45-65.
 • Zafiris, E., Karakostas, V., “A Categorial Semantic Representation of Quantum Event Structures”, Foundations of Physics 43 (2013), 1090-1123. 
 • Karakostas, V., “Correspondence Truth and Quantum Mechanics”, forthcoming in Axiomathes (2014), DOI 10.1007/s10516-013-9226-3.

 Άλλες Πληροφορίες

 Διακρίσεις: 

 • “Alexander Onassis” Foundation, Υποτροφία Διδακτορικής Έρευνας, 1990-1991
 • “British Academy” (Βρετανική Ακαδημία), Υποτροφία Διδακτορικής Έρευνας, 1991-1993
 • “Arnold Gerstenberg” Foundation, Υποτροφία Πανεπιστημίου Cambridge, 1992-1994
 • Εκλεγείς ως Μεταδιδακτορικός Εταίρος (Post-Doctoral Research Fellow) στη Φιλοσοφία Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Cambridge, 1995-1997
 • Εκλεγείς ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Governing Body) του Hughes College, Πανεπιστήμιο Cambridge, 1995-1997


Ερευνητικά Προγράμματα

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Περί της Οντολογικής Φύσης του Χωροχρόνου στη Σύγχρονη Φυσική και της Συνάφειάς της με τη Συνθήκη της Κβαντικής Μη-Διαχωρισιμότητας», ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι, 2002-2006, 70/3/7181.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Επί του Προβλήματος του Ρεαλισμού και της Έννοιας της Αλήθειας στην Κβαντική Μηχανική», ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, 2011-2014, 70/3/11010.
 • Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού προγράμματος «Όψεις και Προοπτικές του Ρεαλισμού στη Φιλοσοφία της Επιστήμης και των Μαθηματικών», ΘΑΛΗΣ, 2012-2015, 70/3/11604.