Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » ΕΔΙΠ / ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΔΙΠ

Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο Τομέας Τηλέφωνο Email
Αναστασία Δ. Ελευθεριάδου Ιστορία και Φιλοσοφία των Βιοϊατρικών Επιστημών ΙΕΤ 210-727-5593