Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδάσκοντες με ανάθεση διδακτικού έργου » Διδάσκοντες κάτοχοι διδακτορικού για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας

Διδάσκοντες κάτοχοι διδακτορικού για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας

  1. Δρ. Δέσποινα Βαλατσού
  2. Δρ. Σταύρος Ιωαννίδης
  3. Δρ. Νικόλαος Καλοσπύρος
  4. Δρ. Βασιλική Λέκκα
  5. Δρ. Αθανασία Μεγρέμη
  6. Δρ. Ελίνα Πεχλιβανίδη
  7. Δρ. Σέργιος Τζωτζές