Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αναπληρωτές Καθηγητές » Αριστείδης Χατζής

Αριστείδης Χατζής

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Φιλοσοφία Δικαίου & Θεωρία Θεσμών
Τομέας: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210-7275565
Φαξ : 210-7275530
E-mail: ahatzis[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: βλ. ιστοσελίδα
Προσωπική Ιστοσελίδα: www.aristideshatzis.net
Διεύθυνση επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια
15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • 1989 Πτυχίο, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1993 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1994 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LL.M.) Φιλοσοφίας και Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου, University of Chicago Law School
 • 1999 Διδακτορικό Δίπλωμα (J.S.D.) Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου, University of Chicago Law School

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου
 • Φιλοσοφία του Δικαίου, Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία
 • Θεωρία Συμβάσεων
 • Θεωρία Ορθολογικής Επιλογής
 • Συνταγματικά Οικονομικά
 • Δίκαιο στη Λογοτεχνία, το Θέατρο και τον Κινηματογράφο
 • Βιοηθική
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Εξελικτική Ψυχολογία

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά:
 • Αρχές Οικονομικής Ι
 • Θεωρία Δικαίου και Θεσμών

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά:

 • Φιλοσοφία του Δικαίου

Επιλογής:

 • Ιστορία των Πολιτικών & Συνταγματικών Θεσμών της Ελλάδας, 1821-2015

Μεταπτυχιακά

 • Ορθολογή Επιλογή: Αποφάσεις, Παίγνια, Θεσμοί

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 • Φιλελευθερισμός (Αθήνα: Εκδ. Παπαδόπουλος, 2η εκδ. 2017)
 • Norms and Values in Law & Economics (London: Routledge, 2015) (editor)
 • Methodology of Law & Economics (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2015) (editor)
 • Economic Analysis of Law: A European Perspective (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2015) (editor)
 • “Morality, Social Norms and Rule of Law as Transaction Cost-Saving Devices: The Case of Ancient Athens” (with Anastassios Karayiannis), European Journal of Law & Economics 32 (2012)
 • “Rational After All: Toward an Improved Theory of Rationality in Economics” (with Yulie Foka-Kavalieraki), Revue de Philosophie Economique 12 (June 2011).

Άλλες πληροφορίες

Δείτε επίσης εδώ: http://www.phs.uoa.gr/~ahatzis

και εδώ: www.facebook.com/AristidesHatzis