Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αναπληρωτές Καθηγητές » Αντώνιος Χατζημωϋσής

Αντώνιος Χατζημωϋσής

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Αναλυτική και Ηπειρωτική Φιλοσοφία
Τομέας: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210 7275531
Φαξ : 210 7275530
E-mail: ahatzimoysis[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: Παρασκευή 12.00--13.00
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://anthonyhatzimoysis.academia.edu
Διεύθυνση επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια 15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • PhD, University of Leeds, 1995
 • Graduate seminars in Philosophy, University of Oxford, 1993
 • Graduate seminars in Fine Art Τheory, University of Leeds, 1992
 • Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991
 • Πτυχίο Φιλοσοφίας παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1990

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Φιλοσοφία των Συναισθημάτων : οντολογία και γνωσιολογία των θυμικών φαινομένων
 • Θεωρία των αξιών : οντολογία των αξιών, γνωσιολογία των αξιολογικών κρίσεων, ηθική ψυχολογία.
 • Γνωσιολογία : ενδοσκόπηση κι αναστοχασμός.
 • Φιλοσοφία του νου : συνείδηση, αντίληψη, φαντασία, μνήμη.
 • Μεταφυσική : ύπαρξη, ουσία, ιδιότητες, τελεολογική εξήγηση, ταυτότητα.
 • Αισθητική : τέχνη και συναισθήματα, θεωρίες απεικόνισης, οντολογία της μυθοπλασίας.
Ιστορία της Φιλοσοφίας:
 • Αρχαία ελληνική φιλοσοφία (Πλάτων, Αριστοτέλης)
 • Νεώτερη φιλοσοφία (Hume, Kant)
 • Βρετανική Φιλοσοφία (T.H. Green, Moore, Hare, Mackie, Williams)
 • Ηπειρωτική Φιλοσοφία (Husserl, Heidegger, Sartre)

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

 • Γερμανικός Ιδεαλισμός
 • Ηπειρωτική Φιλοσοφία
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας ΙΙΙ
 • Φιλοσοφία των Συναισθημάτων

Μεταπτυχιακά

 • Νεώτερη Φιλοσοφία, Θεωρίες του Εαυτού

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 • Ο φόβος: ένα συναίσθημα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2014
 • Self-Knowledge, (editor) Oxford University Press, 2011
 • The Philosophy of Sartre, Routledge, 2011
 • Philosophy and the Emotions, (editor) Cambridge University Press, 2003
 • 'Passive Fear' Phenomenology and the Cognitive Sciences, 2015
 • 'Consistency in the Sartrean Analysis of Emotion' Analysis, 2014
 • 'A Sartrean Critique of Introspection', in Jonathan Webber, ed.Reading Sartre, London: Routledge, 2010
 • ‘Εmotions in Heidegger and Sartre’, Oxford Handbook of Philosophy of Emotion, ed. Peter Goldie, Oxford: Oxford University Press, 2009
 • 'Review of J. Radden: Moody Minds Distempered' Notre Dame Review of Books, June 2009
 • ‘The Case Against Unconscious Emotions’ Analysis, 64:4, 2007
 • ‘Review of Simo Knuutila: Emotions in Ancient and Medieval Philosophy’ Mind, 115, April 2006
 • ‘Review of K. Ierodiakonou: Byzantine Philosophy and its Ancient Sources’ Philosophical Books 45, January 2004
 • ‘Sentimental Value’ Philosophical Quarterly 53, No. 212, July 2003
 • ‘The Philosopher and his Novel’ Philosophical Inquiry 25, December 2003
 • ‘Emotional Feelings and Intentionalism’, in A. Hatzimoysis, (ed.) Philosophy and the Emotions, Cambridge University Press, 2003
 • ‘Analytical Descriptivism Revisited’ Ratio, XV, March 2002
 • ‘Review of Peter Goldie: The Emotions: A Philosophical Inquiry’ European Journal of Philosophy 10, June 2002
 • ‘Ethical Naturalism and Human Nature’ Philosophical Writings13, Spring 2000
 • ‘Idealism and the Explanatory Turn’ Bradley Studies 6, No. 2, Autumn 2000
 • ‘Ontology and Axiology’ Philosophy 72, No. 280, April 1997
 • ‘Minimalism about Truth and Ethical Cognitivism' Analyomen 2, III, 1997
 • ‘Hume's Ethics and the Limits of Hellenistic Scepticism’ Skepsis 6, April 1996

Άλλες πληροφορίες

Ακαδημαϊκές Θέσεις
 • Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009-
 • Λέκτορας Φιλοσοφίας (Μόνιμη Θέση), University of Manchester, 1998-2008
 • Λέκτορας Φιλοσοφίας, University College London, 1997-98
 • Λέκτορας Φιλοσοφίας,University of Leeds,1995-97
 • Επισκέπτης Καθηγητής, Manchester Business School, 2003-
 • Επισκέπτης Καθηγητής, University of Birmingham,2002-03
 • Επισκέπτης Καθηγητής,Continuing Education Centre, 2001-02