Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο Τομέας Τηλέφωνο Email
Θανασάς Παναγιώτης Ιστορία της Φιλοσοφίας ΦΘΕΤ  
Νικολινάκος Δρακούλης Φιλοσοφία του Νου ΦΘΕΤ 210-727-5539
Τζαφέστα Ελπίδα Τεχνητή Νοημοσύνη   210-727-5522
Χατζημωϋσής Αντώνιος Σύγχρονη Φιλοσοφία ΦΘΕΤ 210-727-5563