Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο Τομέας Τηλέφωνο Email
Μουτούσης Κωνσταντίνος Γνωσιακή Νευροεπιστήμη   210-727-5529
Νικολινάκος Δρακούλης Φιλοσοφία του Νου ΦΘΕΤ 210-727-5539
Πατηνιώτης Εμμανουήλ Ιστορία των Επιστημών
και των Τεχνικών στους Νεότερους Χρόνους
ΙΕΤ 210-727-5514
Πρωτόπαπας Αθανάσιος Γνωσιακή Επιστήμη   210-727-5540
Τζαφέστα Ελπίδα Τεχνητή Νοημοσύνη   210-727-5522
Τύμπας Αριστοτέλης Ιστορία της Τεχνολογίας
στους Νεότερους Χρόνους
ΙΕΤ 210-727-5544
Χατζημωϋσής Αντώνιος Σύγχρονη Φιλοσοφία ΦΘΕΤ 210-727-5563
Χατζής Αριστείδης Φιλοσοφία και Θεωρία Θεσμών και Δικαίου ΦΘΕΤ 210-727-5565