Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό

Προσωπικό και Διοίκηση

Το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα Β1/57/23-2-1993 (Φ.Ε.Κ. 26-5-1993/τ.Α′). Με βάση το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 και τις εκλογές Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου την 23-1-1995 έγινε αυτοδύναμο (Φ.Ε.Κ. 68/11-4-1995).

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Χριστιανίδης (με λήξη θητείας 31/8/2015).

Διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας είναι ο Καθηγητής κ. Στυλιανός Βιρβιδάκης και Διευθυντής του Τομέα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας είναι ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Αραμπατζής (με λήξη θητείας 31/8/2014).