Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος

Στο  Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης υπηρετούν 24 μέλη Δ.Ε.Π., 1 μέλος Ε.ΔΙ.Π., και 4 υπάλληλοι Διοικητικού Προσωπικού. Οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ανέρχονταν το έτος 2015 σε 1140, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε 166, και οι διδακτορικοί φοιτητές σε 121.

Το προσωπικό που εργάζεται στο Τμήμα διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

(1) Δ.Ε.Π. (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό). Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό διακρίνεται σε τέσσερεις βαθμίδες: ΚαθηγητέςΑναπληρωτές ΚαθηγητέςΕπίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες, οι οποίοι εκλέγονται από εκλεκτορικά σώματα που απαρτίζονται από μέλη που περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο Εκλεκτόρων.

(2) Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό και εφαρμοσμένο διδακτικό έργο.

(3) Διοικητικό Προσωπικό, τα μέλη του οποίου στελεχώνουν τις διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος.